OPLEIDINGEN

Opleiding werken met chemisch risico's

Om risico’s verbonden aan de behandeling van chemische producten te vermijden, organiseert CESI opleiding voor personeel blootgesteld aan risico’s met betrekking tot gevaarlijke chemische producten op de werkvloer.

Dit interactief seminarie licht basisbegrippen uit de toxicologie toe en verwijst naar het wettelijk kader, staat stil bij de identificatie van gevaarlijke chemische producten, hun eigenschappen (indeling, etikettering en veiligheidsinformatiebladen) en hun behandeling (opslag, transport en verwerking). De CESI docent beschrijft de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures, gaat in op het gebruik van collectieve en individuele beschermingsuitrusting en benadrukt hoe belangrijk het is de blootstelling (qua duur, intensiteit en frequentie) te beperken. Hij verstrekt tot slot nuttige informatie over eerste hulp en het noodplan.

 

Duur : halve dag
Bestemd voor : het management, de werknemers, de leden van de IDPBW, het personeel dat in aanraking komt met chemische producten, de docenten
Aanvraag offerte
CESI