OPLEIDINGEN

De basiselementen van ergonomie: ontwerp en aanpassing van de werkposten

Ontwerpergonomie en corrigerende ergonomie

Doelstellingen

Sensibilisering van de hiërarchische lijn en/of de projectleiders over de parameters voor het ontwerp of de aanpassing van werkposten aan de gebruikers en de vereisten van hun taken.

Programma

Opleidingssessie: 4 tot 8 uur, per groep van 6 tot maximaal 12 personen.

Benodigde materialen: een lokaal aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist).

Inhoud van de opleiding: Overdracht van informatie met behulp van een presentatie die de volgende aspecten behandelt:
Definities
• Wat is ergonomie?
• Kenmerken
• Verschil tussen ontwerpergonomie en corrigerende ergonomie
De werkhouding
Criteria voor een ontwerpproject
• Werkafstanden en -posities
• Toegang en verkeer
• Perceptie van informatie
• Vereisten in verband met tijd
• Fysieke factoren: verlichting, geluid, temperatuur
• Hanteringen en inspanningen
• Keuze materieel
Synthese in de vorm van een controlelijst die alle parameters omvat waarmee rekening gehouden moet worden bij een project om werkposten te ontwerpen \ corrigeren.
De informatie wordt ontwikkeld afhankelijk van de vraag van de onderneming. In alle gevallen vereist de definitieve aanpassing van deze opleiding de medewerking van de interne preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer.

Methode

Interactieve opleiding met behulp van een PowerPointpresentatie. Geïllustreerd met casestudies.

Doelpubliek

Werkgever, hiërarchische lijn, projectleiders, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI