DIENSTEN

Ergonomische inrichting van de beeldschermwerkplek

Preventie van de risico’s van beeldschermwerk.

Doelstellingen

Juiste inrichting van elke werkplek gebruikt voor beeldschermwerk.

Programma

De ergonoom neemt contact op met de werkgever om een aantal data vast te leggen voor een bezoek ter plaatse aan de werkplekken die gebruikt worden voor beeldschermwerk.

Evaluatie

  • De ergonoom bezoekt elke werkplek (afhankelijk van de vraag van de werkgever) en bekijkt de zithouding, de werkorganisatie, het belang van korte pauzes, rekoefeningen en de correcte opstelling van de beeldschermwerkpost.
  • De ergonoom tracht tijdens het bezoek zelf zo veel mogelijk aanpassingen aan de werkplekken uit te voeren (hoogte van het scherm, instellen van de stoel …) en noteert eventuele bijkomende verbetervoorstellen die moeten gepland worden (verplaatsing van het bureau, aankoop van bepaald materiaal, ...).
  • In alle gevallen zullen de betrokken werknemers verzocht worden zich uit te spreken over de werkpostenanalyse en de verbetervoorstellen.

Opmaak rapport

De evaluatie van de werkpostanalyse zal via een gedetailleerd rapport voorgesteld worden met inbegrip van:

  • De doelstellingen.
  • De organisatie en het verloop van de bezoeken aan de werkplekken.
  • Een aantal algemene aanbevelingen.
  • De aanbevelingen en verbetervoorstellen, specifiek voor de onderzochte werkposten.

Methode

Bezoek ter plaatse. Observatie van de werkpost in aanwezigheid van de betrokken werknemer en de preventieadviseur van het bedrijf. Gebruik van een controlelijst kan nuttig zijn. Gebruik van een geluidsdrukmeter, fototoestel, een rolmeter en een luxmeter zijn noodzakelijk.

Doelpubliek

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI