OPLEIDINGEN

Look @ my computer

Preventie van de risico’s verbonden aan het werken met een beeldscherm

Doelstellingen

Sensibilisering van de werknemers over de risico’s die volgen uit het aannemen van slechte houdingen tijdens het werk en/of de slechte inrichting van de werkpost. Nuttige tips om juist en ergonomisch te werken aan een beeldscherm.

Programma

Het programma bestaat uit 2 modules.

Module 1 : Sensibilering (een halve dag, per groep van 6 tot maximaal 12 personen)
Inhoud van de sensibilisering:
• De belangrijkste risico’s verbonden aan het werken met een beeldscherm zoals problemen met spieren en beendergestel van de armen en de rug.
• Algemeen anatomisch overzicht van de spieren en het beendergestel.
• Beschrijving van de slechte werkhoudingen en hun gevolgen en van de mogelijke alternatieve houdingen.
• Correcte inrichting van de werkpost en instelling van de meubels: stoelen, bureau, scherm, toetsenbord, muis ...
• Opwarmingsoefeningen en sensibilisering over het belang van korte pauzes, beweging, het rechtstaand uitvoeren van bepaalde taken ….
Benodigde materialen: een lokaal dat is aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist), een volledige werkpost met beeldscherm (pc, toetsenbord, muis).
Deze module is eveneens het onderwerp van een onafhankelijke interbedrijvenopleiding:
Beeldschermwerk : bewustmaking

Module 2 : Individuele coaching aan de werkpost (20 minuten per post)

Inhoud van de coaching:

  • Observatie en gesprek met de werknemer over zijn/haar manier van werken, de aangenomen houdingen, de uitgevoerde taken ... De ergonoom brengt de dag zelf de mogelijke aanpassingen aan (schermhoogte, stoel afstellen ...) Er worden foto’s genomen ter illustratie van het verslag.
  • Opstellen van een verslag met daarin:
  • De beoogde doelstellingen evenals de organisatie en het verloop van de bezoeken aan de werkposten
  • De algemene ergonomische aanbevelingen in verband met de werkposten
  • De aanbevelingen en voorstellen voor bijkomende en specifieke verbeteringen van de bezochte werkposten en van degene die niet geanalyseerd konden worden op de dag van de analyse (oriëntatie van een bureau veranderen, specifiek materiaal aankopen ...)
Methode Interactieve opleiding met behulp van een PowerPointpresentatie.
Aanwezigheid van didactische materialen is vereist (ruggengraat, luchtkussens, ergonomische toetsenborden en muizen ...).
De opleiding wordt gevolgd door een bezoek van de ergonoom aan de verschillende werkposten voor persoonlijke adviezen.
Doelpubliek Werkgever, hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.
Duur : 2 tot 3 uur
Interventieplaats In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI, tijdens interbedrijvenopleidingen (2 tot 3 keer jaarlijks georganiseerd).

Aanvraag offerte
CESI