OPLEIDINGEN

Opleiding manueel hanteren van lasten - handelingen en houdingen

Het transport en de verkeerde behandeling van lasten kunnen leiden tot rugpijn. CESI biedt een opleiding aan die focust op het behandelen van lasten en op lichaamsergonomie, met als doel musculoskeletale aandoeningen (MSA) te voorkomen.

De opleiding sensibiliseert de werknemers voor de problematiek van rugklachten en MSA door het behandelen van lasten, en spoort hen aan correcte houdingen en bewegingen te gebruiken.

De opleider van CESI begint met een opfrissing van de theorie: anatomie, pathologieën van de ruggengraat en verzwarende factoren. Daarna legt hij aan de hand van bewegingsleer de principes uit van fysieke veiligheid en krachten sparen, specifiek gericht op de dagelijkse activiteiten. Hij leert de basishoudingen aan en toont hoe lasten te behandelen met behulp van de technische en mechanische hulpmiddelen die het bedrijf ter beschikking stelt. Tot slot begeleidt hij elke werknemer op zijn werkpost, door individuele houdingen te corrigeren en nuttige tips te geven om de dagelijkse handelingen te verlichten.

Duur : 1 dag
Bestemd voor : werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.
   
   
   
Aanvraag offerte
CESI