OPLEIDINGEN

Opleiding voor “contactpersonen” manueel hanteren van lasten

Het manueel verplaatsen van lasten op het werk kan leiden tot rugpijn bij het personeel. CESI biedt een opleiding in groepsbeheer ("train the trainer") rond de hantering van lasten en de ergonomie van de houdingen.

De opleiding focust op groepsmanagement en ergonomische aspecten, met als doel rugpijn en musculoskeletale aandoeningen (MSA) door de behandeling van lasten te voorkomen.

De opleider van CESI begint met een opfrissing van de theorie: anatomie, pathologieën van de ruggengraat en verzwarende factoren. Daarna legt hij aan de hand van bewegingsleer de principes uit van fysieke veiligheid en krachten sparen, specifiek gericht op de dagelijkse activiteiten. Hij leert de basishoudingen aan, maar ook de grondbeginselen van interne communicatie en groepsmanagement. Een praktische training dus, voor de toekomstige instructeurs (interne opleiders). Zij krijgen tot slot ook voorstellen om de problematiek van het hanteren van lasten in het bedrijf te observeren, te analyseren en te verbeteren.

Duur : 3 dagen
Bestemd voor : werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.
   
   
   
Aanvraag offerte
CESI