DIENSTEN

Gezondheidscheck-up Essential

Preventief gezondheidsbeleid, sensibilisering m.b.t. de individuele risicofactoren in het kader van cardiovasculaire ziekten en kanker.

Doelstellingen

De cardiovasculaire ziekten en kankers vallen onder de eerste doodsoorzaken in onze Westerse samenleving. Het hoge ritme van het professionele leven, stress, inactiviteit, onaangepaste voeding of ook roken zijn factoren die mensen vatbaar maken voor deze aandoeningen. Wanneer deze ziekten tijdig worden opgespoord, verhogen de kansen op genezing gevoelig.

Programma

  • Een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld, met daarin de praktische modaliteiten die betrekking hebben op de prestatie waarvan de inhoud hieronder wordt beschreven:

• Geschiedenis en algemeen klinisch onderzoek
• Een biologisch onderzoek (bloedtest)
• Een onderzoek van de hartfunctie: ECG in rust
• Een onderzoek van de ademhalingsfunctie, X-thorax (aangewezenheid wordt door de arts beoordeeld)
• Een onderzoek van de gezichtsscherpte
• Een tandheelkundig onderzoek
• Monitoring van de vaccinatiestatus van de werknemer

  • De examens vinden in de ochtend plaats. Het ontbijt wordt verstrekt na de bloedname.
  • De gemiddelde duur van de gezondheidscheck-up bedraagt ongeveer 1,5 uur.
  • In het algemeen wordt de frequentie van de onderzoeken bepaald door de werkgever. Wij adviseren een onderzoek per jaar voor mensen ouder dan 45 jaar.

Methode

  • Het bedrijf communiceert de lijst van deelnemers aan de check-up. Deze worden dan uitgenodigd om online een afspraak te maken in het CESI centrum van hun keuze.
  • Vragenlijsten (medisch, diëtetiek) zijn downloadbaar door de deelnemer. Ze zijn in te vullen en te overhandigen op de dag van het examen. Deze worden vervolgens geanalyseerd door de arbeidsgeneesheer en de diëtist.
  • Vertrouwelijk medisch rapport opgesteld door de arbeidsgeneesheer en direct verzonden naar elke deelnemer samen met de volgende documenten:

• verslag diëtetiek
• dubbel van de bloedtest
• dubbel van de ECG

  • De verzending is binnen 4 weken (maximum) na de voltooiing van de gezondheidscheck-up.

Doelpubliek

Kaders en bedienden.

Interventieplaats

In een CESI centrum te Brussel Woluwe, Namen, Luik, Gent.

Aanvraag offerte
CESI