OPLEIDINGEN

Industriële Hulpverlener

20
Nov
BRUSSEL

Eerste zorgen op de arbeidsplaats als onderdeel van het intern noodplan.

Doelstellingen

De elementaire competenties verwerven om snel en doeltreffend te kunnen reageren bij een ongeval in de werkplaats. Opleiding overeenkomstig de bepalingen van het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp. Elke opgeleide ‘Industriële Hulpverlener’ moet in staat zijn om efficiënt te reageren bij een onvoorzien arbeidsongeval of bij ziekte van een werknemer.De Hulpverlener moet het slachtoffer in een zo comfortabel mogelijke positie leggen, hij/zij moet in staat zijn om kleine verwondingen te verzorgen en te evalueren op welk moment externe ambulante of medische zorgen nodig zijn.

De ‘Industriële Hulpverlener’ moet een preventieve instelling kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan de gezondheidsopleiding van de werknemers van zijn onderneming.

Programma Opleidingssessie: per groep van 8 tot maximaal 12 werknemers.

Opleidingsmodule « Formule 18 »:Vijftien theoretische en praktische lesuren, een uur herhaling van de opgedane kennis en twee uur examens:

 • Organisatie van de hulpverlening in België
 • Algemene regels voor tussenkomst
 • Cardiopulmonaire reanimatie
 • Bewustzijn
 • Ademhaling
 • Problemen met hart en bloedsomloop
 • Bloedingen
 • Huidverwondingen (brandwonden en wonden)
 • Bewegingsapparaat (kneuzingen, breuken en ontwrichtingen)
 • Verwondingen van ruggengraat, schedel en ogen

Het brevet van ‘Industrieel Hulpverlener’ heeft niet langer een beperkte geldigheidsdatum. Het blijft geldig op voorwaarde dat de houder een jaarlijkse bijscholing van minimaal 4 uur volgt.

Benodigde materialen: een uitgerust lokaal dat is aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist). Er moet voldoende ruimte voorzien worden voor het uitvoeren van praktijkoefeningen.

Methode

 • Hoorcolleges - met projectie van video’s en slides.
 • Praktische oefeningen - casestudy.
 • Specifieke oefenpoppen en didactisch materiaal.
 • Rollenspel afhankelijk van het type onderneming of de activiteit en de daaraan verbonden risico’s.

Doelpubliek

Werknemers die door de onderneming worden aangeduid om de functie van ‘Industrieel Hulpverlener’ te vervullen.

Interventieplaats

In uw bedrijf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding).

Aanvraag offerte
CESI