OPLEIDINGEN

Nacht- en ploegenwerk

Gezondheid en ergonomie. Sensibilisering over de risico’s verbonden aan nacht- en ploegenwerk. Multidisciplinaire aanpak.

 

Doelstellingen Sensibilisering van de hiërarchische lijn en/of werknemers met risico’s verbonden aan een onregelmatig uurrooster in een industriële of andere omgeving.
Programma
  • Contactname met de interne preventieadviseur om de precieze vraag van het bedrijf en de organisatie van de werkroosters te analyseren.
  • Opleidingssessie: 2 tot 4 uur, per groep van maximum 15 tot 20 personen.
  • Benodigd materiaal: een lokaal dat is aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist).
  • Inhoud van de opleiding: Iinformatie aan de werknemers met behulp van een presentatie die de volgende aspecten behandelt:

• Definities en belang van « onregelmatige uurroosters » in België
• Werking van het lichaam (dag en nacht) en de slaapritmes
• Effecten op de gezondheid verbonden aan atypische uurroosters (slaapproblemen, verscheidene ziektes, …)
• Verbeterstrategieën om volgende zaken te implementeren: Organisatorisch: conceptie van de uurroosters voor beheer van de installaties, …
Eigen aan de operatoren: voeding, slaap, …
• Wetgeving
• Mogelijke maatregelen ter vermindering van de gezondheidsrisico’s
• Gezondheidstoezicht
De informatie wordt opgesteld in functie van de vraag van het bedrijf. In elk geval vereist de finale aanpassing van deze opleiding de samenwerking met de interne preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die belast zijn met de informatieverstrekking aan de werknemers.
Deze aanpak kan gekoppeld worden aan een bevraging met een vragenlijst voor de werknemers en informatieve acties op individueel niveau.
In dit geval worden de specifieke gegevens van het bedrijf geïntegreerd.
 

Methode Participatieve opleiding met behulp van een PowerPoint presentatie.
Doelpubliek Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers in een functie met nacht- of ploegenwerk.
Interventieplaats In het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
CESI