OPLEIDINGEN

Opleiding basiselementen van cardiopulmonaire reanimatie (CPR) en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED)

CESI biedt een opleiding van cardioplumonaire reanimatie aan en het gebruik van een automatische externe defibrillator.

Deze opleiding heeft tot doel om snel, volgens de richtlijnen van 2015 van de Belgische reanimatieraad (BRC) en de Europese reanimatieraad (ERC), de elementaire kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om correct te reageren en geval van een cardiorespiratoire stilstand.

De voorgestelde opleiding sluit niet aan bij het Koninklijke Besluit van 15 december 2015 betreffende industriële EHBO.

Duur : 4 uur
Bestemd voor : alle personen of bedrijven die elementaire kennis over eerste hulp willen opdoen of deze willen vervolledigen

.

Aanvraag offerte
CESI