You are here

In de kijker

 Schurft is een besmettelijke huidziekte die zich snel verspreidt en jeuk veroorzaakt. De schurftmijt is de parasiet die hiervoor verantwoordelijk is.Om meer te weten: infofiche van het CEDIOB. 
+
29/06/2017
CESI
 
De Codex van 28.04.2017 over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni 2017. De codex telt 755 bladzijden en bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers (behalve het KB van 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen). Hij is verdeeld in 10...
+
Trefwoorden
16/06/2017
CESI
 
In de huidige arbeidswereld is het onmogelijk om te functioneren zonder online te zijn. Die online connectie maakt ons flexibel, autonoom en mobiel. Tegelijkertijd maakt ze ons ook ultrabeschikbaar, hypergeconnecteerd en zelfs gestresseerd, prikkelbaar, voortdurend op onze hoede of ontevreden.Frankrijk is het eerste land ter wereld dat het aangedurfd heeft om regels op te stellen over “het recht...
+
23/06/2017
CESI
 
De normale temperatuur van ons lichaam bedraagt 37° C. Voor een goede werking van de cellen en dus om te kunnen overleven is het absoluut noodzakelijk dat deze temperatuur binnen aanvaardbare grenzen blijft. Wanneer het lichaam zich in een omgeving bevindt waar de temperatuur schommelt, zal het warmte moeten genereren (verhoging van het metabolisme) of verliezen (straling en transpiratie)....
+
20/06/2017
CESI
 
Jaarlijks publiceert de Dienst voor uitkeringen van RIZIV een aantal studies en rapporten over de evoluties in het domein van de arbeidsongeschiktheid:statistieken over het aantal arbeidsongeschikte personen in Belgiëverklaringen voor de evoluties  van het aantal arbeidsongeschikte personen in Belgiëcijfers over de deeltijdse werkhervattinguitgaven in de sector van de uitkeringencijfers...
+
Trefwoorden
20/06/2017
CESI
 
De Codex over het welzijn op het werk waar we al zolang op wachten is dan eindelijk gepubliceerd !De Codex bestaat uit 10 boeken. Deze Codex is een coördinatie van bestaande wetgeving: op die manier wordt de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de wetgeving verbeterd. De opbouw van dit nieuwe wetboek zal het mogelijk maken om later gemakkelijker wijzigingen aan te brengen.De wetgevende...
+
Trefwoorden
06/06/2017
CESI
 
Alleen gevaarlijke chemische producten met een etiketmet daarop de CLP-pictogrammen mogen vanaf 1 juni 2017 nog worden geleverd.Om meer te weten, zie de wetgevende nota van het CEDIOB. Download de poster Etikettering voor gevaarlijke chemische producten.
+
01/06/2017
CESI
 
 De Europese verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (“CLP-verordening”) bepaalt dat alle chemische producten die op de markt worden gebracht vanaf 1 juni 2017 een etiket moeten krijgen in overeenstemming met deze verordening.Om meer te weten, zie de wetgevende nota van het CEDIOB.  
+
23/05/2017
CESI
 
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de werknemers.Om meer te lezen: informatiefiche van het CEDIOB.
+
31/05/2017
CESI
 
De werkgever kan een doorslaggevende rol spelen in de beslissing om te stoppen met roken van zijn werknemers. De rokende werknemer zal niet de enige zijn die hier voordeel uithaalt. Zijn niet-rokende collega’s en de onderneming zelf zullen ook van de voordelen profiteren. Ter gelegenheid van de Internationale dag zonder tabak lijsten we die voordelen hier even op:Betere gezondheid van de...
+
Trefwoorden
31/05/2017
CESI