DIENSTEN

CAP WORK® Enterprise

Tewerkstelbaarheid - Beheer van de arbeids(on)geschiktheden.

Doelstellingen

Hulp bij het beheer van arbeids(on)geschiktheden, interventie en advies.

Programma

In 3 opeenvolgende luiken

  • LUIK 1 : Bepaling van het beleid voor werkbehoud en werkhervatting van de onderneming
  • LUIK 2 : Implementatie van individuele begeleidingsmaatregelen
  • LUIK 3 : Collectieve beoordeling van de benaderingswijze.

Methode

Oprichting van een Cap Work-comité in de onderneming met interventie van een Cap Work-coördinator van CESI

  • LUIK 1 : Drie vergaderingen om de ondernemingsstrategie uit te werken

• Vergadering 1 : De visie. Bepaling van het ondernemingsbeleid voor werkhervatting.
• Vergadering 2 : De inventaris. Beoordeling van de specifieke situatie van de onderneming en van de al ondernomen acties. Presentatie van de benaderingswijze van CESI.
• Vergadering 3 : Het actieplan. Vastleggen van concreet genomen maatregelen bij de werkhervatting.

  • LUIK 2 : Individuele procedure om de werkhervatting te faciliteren, aangepast aan de aard van de ongeschiktheid (fysieke of psychologische gezondheid) en de organisatorische omstandigheden van de werkhervatting.

In alle gevallen zijn er 7 fasen :

1. De aanpak van de werkhervatting aanvangen zodra de eerste administratieve stappen voor afwezigheid genomen worden
2. Het eerste contact met de werknemer nemen
3. De werknemer begeleiden bij zijn of haar herstel
4. De werkpost en de psychosociologische omgeving analyseren
5. Een plan opstellen voor de werkhervatting in samenwerking met de betrokken
actoren inclusief de directe hiërarchische oversten van de werknemer
6. De werkhervatting faciliteren door het terugkeerplan uit te voeren
7. De opvolging van de werkhervatting verzekeren en de nodige aanpassingen doen

  • LUIK 3

• Verzamelen van gegevens,
• Analyse,
• Uitwerken van preventieve actietrajecten

Doelpubliek

Alle ondernemingen die een strategie willen opstellen voor actie en interventie op het vlak van beheer van arbeids(on)geschiktheden.

Interventieplaats

In de onderneming zelf

Aanvraag offerte
CESI