DIENSTEN

Man-AGE-ment voor het welzijn van uw 45+ werknemers

Het omgaan met werknemers van verschillende leeftijden binnen de onderneming is een dagelijkse bekommernis die steeds belangrijker wordt.

Cao 104, die op 1 januari 2013 van kracht werd, verplicht ondernemingen met meer dan 20 werknemers om een tewerkstellingsplan te ontwikkelen voor oudere werknemers.

Werknemers van 45 jaar en ouder begeleiden met een actieplan aangepast aan uw situatie helpt om hun bekwaamheden te benutten en te valoriseren, hun gezondheid te beschermen en de werkomstandigheden in uw onderneming nog te verbeteren.

Om u te helpen bij het realiseren van deze objectieven bieden uw partners CESI en OneManagement nu MAN-‘AGE’-MENT aan, een toolkit voor leeftijdsbeheer in de onderneming.

GERICHT OP ERKENDE ACTIENIVEAUS:

Hoe houdt u uw werknemers boven de 45 op een adequate manier aan het werk?

  • Door over hun gezondheid te waken
  • Door gepaste werkomstandigheden te creëren
  • Door de gedeelde valorisatie van hun bekwaamheden binnen uw onderneming.

 DOOR AANGEPASTE INTERVENTIENIVEAUS:

Voor een werknemer met moeilijkheden of voor een groep werknemers er zijn 3 interventieniveaus voor uw actieplan:

De audit, die met behulp van een risicoanalyse op het vlak van ergonomie, gezondheid of psychologische belasting uw prioriteiten en behoeften bepaalt.

Een preventiebeleid gericht op de geïdentificeerde risico's.

Opvolging om de duurzaamheid te verzekeren van uw inspanningen om uw werknemers aan het werk te houden.

Aanvraag offerte
CESI