DIENSTEN

Conflictpreventie en -beheersing

Doelstellingen

De hiërarchische lijn en de werknemers helpen om:

  • (Terugkerende) relationele problemen op te lossen:
  • Het eens te worden over wederzijdse verwachtingen
  • Conflicten te voorkomen
  • De team spirit te bevorderen / herstellen

Programma

Coaching in de vorm van individuele gesprekssessies met de aanvrager.
Opstelling van een charter in overleg met alle actoren (hiërarchische lijn en team).
Zodat

  • De zaken vanuit een andere invalshoek bekeken kunnen worden
  • Een onjuiste definiëring van het probleem vermeden kan worden
  • Begrepen kan worden wie problemen heeft
  • Een manier van functioneren bepaald kan worden voor iedereen

Methode

Individueel gesprek en/of overleg in groep: De focus van de interventie ligt op gemeenschappelijk actief nadenken De deelname moet vrijwillig zijn en niet opgelegd worden De methode is gebaseerd op het oplossen van het probleem.

Doelpubliek

Teamleiders: directeurs, managers, coördinatoren, ploegbazen …
Werknemers

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI