OPLEIDINGEN

Psychosociale risico's voor de hiërarchische lijn

Preventie van psychosociale risico’s

Doelstellingen

  • Het begrip PSR en het (wettelijke) kader ervan begrijpen
  • Bespreking van de definitie, bepaling van rollen en verantwoordelijkheden, begrijpen van de wettelijke procedures en kennis nemen van de preventieactoren om zo een gemeenschappelijk kader te bieden aan de deelnemers en de denkpistes en acties te coördineren.
  • Leren de psychosociale risicofactoren te identificeren en nadenken over praktische tools.
  • De oorzaken kunnen identificeren en analyseren en een reeks praktische middelen verzamelen zal de manager toelaten om snel en onbevooroordeeld tussen te komen in het kader van zijn/haar beperkingen en zo de PSR veroorzaakt door het werk in zijn team te voorkomen.

Programma

De opleiding neemt een dag in beslag en behandelt de volgende thema’s:

I. Inleiding: wie is wie & verwachtingen

II. Psychosociale risico’s in theorie
2.1. Juridische evolutie
2.2. Wettelijke definities
2.3. De meest voorkomende psychosociale risico’s

III. Belangrijkste verplichtingen i.v.m. psychosociale risico’s.
3.1. De werkgever
3.2. De leden van de hiërarchische lijn
3.3. De werknemers
3.4. De preventieadviseur gespecialiseerd in psychosociale risico’s (PA-PSY)
3.5. De vertrouwenspersoon

IV. Hoe psychosociale risico’s beheersen?
4.1. Beheer van relationele spanningen
• Hoe zichzelf situeren in verhouding tot de wettelijke stappen/procedures?
• Hoe als manager tussenkomen in het kader van relationele spanningen?
• Hoe zichzelf positioneren als rechtstreeks bij relationele spanningen betrokken manager?
4.2. Beheersing van psychosociale risico’s op het niveau van het collectief
• Welke tools bestaan er en heb ik ter beschikking?

Optionele thema’s:
• Beheersing van verslavingen in de werkplaats
• Beheersing van acute gevallen in crisissituaties (PTSD)
Besluiten - keuzemoment

Methode

Collectieve en interactieve uiteenzettingen
Theorie + praktische oefeningen
Deze sensibilisering kan aangepast worden aan de realiteit van elke onderneming (Integratie van bedrijfsspecifieke procedures, kwesties, eigenheden …). In dat geval rekenen wij een halve dag aan voor vergadering en aanpassing van de didactische tools.
(Minimaal 8 en maximaal 15 personen om uitwisselingen en praktische oefeningen goed te laten verlopen).

Doelpubliek

Deze module richt zich op hiërarchische lijn.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI.

Aanvraag offerte
CESI