You are here

Arbeidsgeneesheer

Arbeidsgeneeskunde uitgelegd aan behandelende artsen

BeSWIC, het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk, heeft enkele pagina’s met informatie over de rol en de opdrachten van de arbeidsgeneesheer beschikbaar gemaakt voor behandelende artsen.

Die pagina’s zijn het resultaat van een wetenschappelijke samenwerking tussen arbeidsgeneesheren, huisartsen en academici onder leiding van Prof. Dr. Philippe Mairiaux (STES - ULG).

In de inleiding staat te lezen dat deze pagina’s tot doel hebben:

Dutch
CESI

Wordt arbeidsgeneeskunde bandwerk ?

Zal de arbeidsgeneesheer verplicht worden zijn ritme op te drijven tot zes werknemers per uur? Dat is 10 minuten per consultatie… Je kan dus maar beter niet rond de pot draaien, want recuperatietijd wordt niet voorzien... Gaan we naar een tijdperk waar de gestelde diagnoses geautomatiseerd worden? Zal de arbeidsgeneesheer zijn consultaties via het internet afwerken om tijd te winnen?  Bovenstaand scenario is helaas geen fictie meer. Het blijkt zich op te dringen aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk door een pervers concurrentie-effect.

Dutch
CESI

De rol van de arbeidsgeneesheer - borstvoedingsverlof of werkverwijdering

Sommige werkneemsters die niet zijn blootgesteld aan beroepsrisico's, vragen profylactische werkverwijdering aan. Welk standpunt moet de preventieadviseur–arbeidsgeneesheer (PA-AG) innemen ten aanzien van dergelijke aanvragen?

De vraag werd gesteld aan de FOD WERKGELEGENHEID.

De informatienota van het CEDIOB.

CESI

De arbeidsgeneesheer, een partner van uw bedrijf

De arbeidsgeneesheer is een partner van uw bedrijf en waakt over het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Zijn rol wordt beschreven in de Codex over het welzijn op het werk.

Dutch
CESI