You are here

Burn-out

Hoe maken ondernemingen gebruik van hun “burn out” budget?

Pascal Denhaerinck, Directeur Strategie bij de Groep CESI en bezieler van het SenseCare-project

Minder dan een jaar na de lancering heeft SenseCare, ons project voor preventie en behandeling van burn-out, al een hoge vlucht genomen. Maar waaraan besteden ondernemingen het budget dat ze toegewezen krijgen?

SenseCare bevat twee luiken: sensibiliserings- en opleidingsacties enerzijds en individuele behandelingen anderzijds. Voor die laatste zijn er vier trajecten mogelijk, afhankelijk van de ernst van de diagnose.

Dutch
CESI

Burn-out, beroepsgerelateerde ziekte

Tijdens de uitzending van de Zevende Dag van 27 november 2016 heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block bekendgemaakt dat burn-out binnenkort beschouwd zal worden als een beroepsgerelateerde ziekte. Dat maakt de weg vrij voor de financiering van preventieprogramma’s.

Burn-out wordt nog niet erkend als beroepsziekte en bijgevolg is er ook geen mogelijkheid tot vergoeding.

Nu burn-out wel beschouwd wordt als een beroepsgerelateerde ziekte, betekent dit dat de overheid voortaan preventie- en ondersteuningsprogramma’s voor deze ziekte kan financieren.

Dutch
CESI

2 eisen van het ABVV met betrekking tot preventie van burn-out

Ter gelegenheid van de internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft het ABVV een persbericht gepubliceerd waarin het de erkenning van stress en burn-out door het Fonds voor de Beroepsziekten eist.

Het ABVV benadrukt de rol die preventie en het welzijn van de werknemers hebben op de productiviteit van het bedrijf en formuleert 2 eisen:

De erkenning door het Fonds voor de Beroepsziekten van ziektes gelinkt aan psychosociale risico's.

Dutch
CESI

Sensibiliseringscampagne van de FOD Werkgelegenheid rond psychosociale risico's

De FOD Werkgelegenheid lanceert een mediacampagne rond psychosociale risico's die zich richt tot werknemers, maar vooral tot werkgevers, om hen te helpen een positief preventiebeleid in te voeren.

Dutch
CESI

Nee, ik heb geen burn-out !

Weet u wat een burn-out is?

Dit Engelse woord kan vertaald worden als 'uitdoven door helemaal op te branden'. Het roept het beeld op van een kaars die opbrandt, een fenomeen dat in alle beroepen kan voorkomen.

Indien u voelt dat u naar een burn-out toe evolueert, aarzel dan niet om daar zo snel mogelijk over te praten met uw huisarts of uw arbeidsgeneesheer. Zij kunnen naar u luisteren en u indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde psychologische hulp.

Dutch
CESI

Preventiebeleid: burn-out, stress, ziekteverzuim...

Meer dan één op vijf Europese werknemers verklaart last te hebben van gezondheidsstoornissen ten gevolge van stress op het werk. Het fenomeen komt vandaag de dag voor binnen elke sector. De risicofactoren nemen toe in omvang omwille van de steeds hogere werkdruk, de complexere taakinhoud, de individualisatie van het werk en de hogere eisen van de cliënten. Naast de effecten die stress heeft op de gezondheid van de werknemers, brengt het eveneens het goed functioneren van de bedrijven in het gedrang (absenteïsme, turnover, werksfeer, verlies van kwaliteit, …).

Dutch
CESI