You are here

Gezondheidstoezicht

Schrapping van de re-integratieprocedure

De publicatie van het KB betreffende de re-integratie (24.11.2016) creëerde juridische onduidelijkheid met betrekking tot de re-integratieprocedure uit het KB van 28.05.2003 (artikels 39 tot 41) die nog altijd van kracht was.

Het was wachten op de publicatie van een KB dat deze artikels schrapte om zo een duidelijk juridisch kader te creëren.

CESI

Gezondheidstoezicht voor werknemers die in contact komen met voedingswaren

Vanaf 1 januari 2016 moeten werknemers die in contact komen met voedingswaren of -stoffen zich niet meer laten onderzoeken door de arbeidsgeneesheer: noch voorafgaand aan indiensttreding, noch periodiek, behalve indien de werkgever uitdrukkelijk een vorm van gezondheidstoezicht vraagt, die in onderling overleg overeengekomen moet worden.

Om meer te weten : Informatienota CEDIOB

 

CESI

Gezondheidstoezicht op de werknemers: geheugensteuntje

Een praktische tool voor iedereen die bij preventie en bescherming betrokken is. Een overzichtstabel van de verplichtingen inzake gezondheidstoezicht alsook de werkposten die gezondheidstoezicht nodig hebben.

CEDIOB stelt een geheugensteun over het gezondheidstoezicht ter beschikking.


Klik hier om het geheugensteuntje Gezondheidstoezicht te downloaden.

CESI

Hervorming EDPB - Perspectieven 2015-2016

Dokter Françoise Denis, Algemeen Directeur van CESI - EDPB, licht de hervorming van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming uitgebreid voor u toe.

Haar exposé behandelt de veranderingen die in mei 2014 van kracht werden, maar ook de wijzigingen die in januari 2016 van kracht zullen worden.

Dutch
CESI

Hervormingsmaatregelen voor de EDPB: praktische fiches (update: 18.12.15)

Bepaalde hervormingsmaatregelen voor de EDPB zijn van toepassing sinds 23 mei 2014.

Het CEDIOB stelt 6 fiches ter beschikking van werkgevers en preventieadviseurs met betrekking tot de toepassing van deze maatregelen.

Dutch
CESI

Welzijn op het werk - Wijzigingen (K.B. 24.04.2014)

Op 23 mei is een reeds lang aangekondigd KB verschenen. Het gaat over het KB van 24/04/2014 dat diverse bepalingen wijzigt in het kader van het welzijn op het werk.

 

De volgende besluiten worden door dit KB gewijzigd:

 

CESI