You are here

Koninklijk Besluit

Nachtprestaties

  • K.B. van 13.03.2011 —Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 13 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid
    met nachtprestaties alsook andere vormen van arbeid met nachtprestaties
CESI

Arbeidsongevallen

CESI

Zwangerschap en bevalling

CESI