You are here

psychosociale risico's

Cyberpesten op het werk

Nieuwe communicatie- en informatietechnologieën zijn alomtegenwoordig en dus gebeurt het dat mensen hiervan profiteren om geruchten over iemand te verspreiden of de reputatie van een persoon te bezoedelen via Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram... Deze manier van pesten via sociale media noemen we “cyberpesten”.

CESI

Wanneer zich een crisis voordoet en een gevoel van onveiligheid heerst…

Na de recente gebeurtenissen die zich in Brussel voordeden, stelt zich de onvermijdelijke vraag hoe met trauma’s wordt omgegaan binnen een onderneming. Verschillende antwoorden zijn mogelijk afhankelijk van het moment en de betrokkenheid van de medewerkers.

Net na de gebeurtenis

Dutch
CESI

Gezond werk is werk zonder stress!

EU-OSHA heeft op 28 april 2014, Werelddag voor Gezondheid en Veiligheid op het Werk, beslist om haar nieuwe campagne “Gezond werk is werk zonder stress!” te lanceren.

De website van de campagne bevat werkinstrumenten, goede praktijken en brochures om actief aan te campagne deel te nemen.

www.healthy-workplaces.eu

 

Dutch
CESI

Sensibiliseringscampagne van de FOD Werkgelegenheid rond psychosociale risico's

De FOD Werkgelegenheid lanceert een mediacampagne rond psychosociale risico's die zich richt tot werknemers, maar vooral tot werkgevers, om hen te helpen een positief preventiebeleid in te voeren.

Dutch
CESI

Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag (Wet 10.01.2007)

Wet van 10.01.2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 06.06.2007)

CESI

Gerechtelijke procedures (Wet 06.02.2007)

Wet van 06.02.2007 tot wijziging van de wet van 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft (B.S. 06.06.2007)

CESI

Psychosociale belasting (KB 17.05.2007)

K.B. van 17.05.2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 06.06.2007)

CESI