OPLEIDINGEN

Informatiemodule over brandrisico voor het voltallige personeel

Ondernemingen moeten de nodige maatregelen nemen om brand te voorkomen en het personeel te informeren omtrent de aangewezen gedragscode. CESI organiseert vorming rond brandrisico’s voor het voltallige personeel.

De CESI informatiemodule rond brandrisico’s voldoet aan artikel 52.10 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) betreffende de organisatie van brandbestrijding.

De opleiding reikt het personeel theoretische kennis over brand aan: het ontstaan (branddriehoek), de evolutie en de brandklassen. Er wordt ook toelichting gegeven bij brandrisico’s, de verschillende middelen om brand te bestrijden, de evacuatieprocedures en wat iedereen moet doen en laten om een vertrek zo snel mogelijk en in alle veiligheid te kunnen ontruimen.

Duur : 3 uren
Bestemd voor : werknemers, leden van de hiërarchische lijn, leden van het CPBW
   
   
   
Aanvraag offerte
CESI