DIENSTEN

Safety Pack - U loopt voorop, wij zorgen voor rugdekking

CESI Safety Pack laat u toe om uw wettelijke verplichtingen na te komen met een minimale inspanning! Dankzij onze uitgebreide expertise in de verschillende gebieden van welzijn op het werk kan CESI u helpen om de prioritaire doelstellingen bepaald door de wetgever te behalen.

De preventieoplossing voor KMO'S

Vindt u dat de preventieverplichtingen ten aanzien van uw werknemers u verhinderen om u op uw werk te concentreren?

Heeft u niet voldoende middelen om uw wettelijke verplichtingen na te komen?

Het CESI Safety Pack is de oplossing voor u!

CESI Safety Pack, een aan uw noden aangepaste formule, snel en aan vaste prijs.

CESI Safety Pack, uw engagement voor welzijn op het werk!

 

De interventies

VEILIGHEID

 • Risicoanalyse ARIS
 • Administratieve verplichtingen: identificatiedocument, jaarverslag, preventieplan
 • Analyse van de CE-conformiteit van het materiaal
 • Preventie en welzijn: de rol van de hiërarchische lijn
 • Brand: risico-analyse, evacuatieoefening, opleiding,...

HYGIËNE – TOXICOLOGIE

 • Chemische risicoanalyse
 • Controle op de blootstelling aan chemische agentia
 • Chemische producten: opleiding en sensibilisering, conformiteit opslag, interne procedures, ...
 • Asbest: inventarisatie, opleidingen, opvolging
 • Evaluatie van de binnenluchtkwaliteit
 • Biologische risicobeheersing

ERGONOMIE

 • Risicoanalyse
 • Inrichting en ontwerp van de arbeidsplaats
 • Evaluatie van de fysieke omgevingsfactoren
 • Preventieopleiding voor RSI’s (industrie-kantoor)
 • Opleiding agressiebeheersing

PSYCHOSOCIALE RISICO’S

 • Uitwerken interne procedures (arbeidsreglement, aanvraag tot interventie, register van feiten door derden)
 • Informatie mbt psychosociale risico’s (PSR): wettelijk kader, verschillende methodes voor de analyse van de psychosociale risico’s
 • Vertrouwenspersoon: opleiding, aanstelling, coaching, supervisie
 • Sensibilisatie/opleiding: preventie van PSR, burn-out, beheer van conflicten

Programma

Dag 1: Initiële statusanalyse (ISA) (Systeemaudit)

 • Opstellen van een globaal preventieplan en van het jaarlijks actieplan.
 • Bepalen van de prioritaire interventies in overleg met de werkgever, de interne preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer.
 • Verdeling van de prioritaire actiepunten over de 4 toepassingsgebieden van welzijn.
 • Opstellen van de planning van de interventies door de preventieadviseur van CESI.

Dag 2 – Dag 5 INTERVENTIES DOOR DE PREVENTIE-EXPERTS

De preventieadviseur van CESI coördineert de verschillende interventies.

Alle interventies worden bepaald in overleg met de werkgever of de interne preventieadviseur.

Wij nodigen u uit om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze diensten:

CESI

Konrad Adenauerlaan 8 1200 BRUSSEL Tel.: 02 761 17 88 Fax: 02 761 17 03

risicobeheersing@cesi.be

of vul het formulier in op onze website:

 

Aanvraag offerte
CESI