DIENSTEN

Terbeschikkingstelling van een ADR-veiligheidsadviseur

Hulp en ondersteuning door een veiligheidsadviseur voor ADR (= De Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 01.01.2015)

Doelstellingen

Het KB van 05/07/2006  (B.S. 22.08.16) betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs bepaalt dat ondernemingen die gevaarlijke goederen over de weg vervoeren, laden, lossen en/of hanteren over een of meer veiligheidsadviseurs moeten beschikken.

Artikel 3 bepaalt op wie het KB van toepassing is.

  • Ondernemingen die gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren vervoeren;
  • Ondernemingen die de laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden van de gevaarlijke goederen verrichten;
  • De ondernemingen die de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice-versa verrichten.

Programma

De opdracht van de veiligheidsadviseur omvat onder meer:

  • De inachtneming van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen onderzoeken
  • De onderneming adviseren over verrichtingen in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen
  • Een jaarlijks verslag opstellen dat op verzoek ter beschikking van de overheid gesteld wordt
  • Elk incident of ongeval in verband met de gevaarlijke goederen analyseren

Methode

Wij voeren de taken van de ADR-veiligheidsadviseur extern uit.

Doelpubliek

Alle ondernemingen van het land op wie de ADR-wetgeving en het KB van 05/07/2006 betreffende de veiligheidsadviseurs van toepassing is.

Interventieplaats

In de onderneming zelf

Aanvraag offerte
CESI