You are here

Arbeidshygiëne

Hygiëne op het werk zorgt ervoor dat de gezondheid en het welzijn van de werknemers worden afgehandeld. Het is een voorzorgmaatregel die dient te worden genomen met het oog op het gevaar van sommige stoffen, zoals asbest en chemische producten.

Hygiëne op het werk zorgt voor preventie, (h)erkenning, evaluatie en controle van fysieke, chemische of biologische risico's en voor het behoud van de gezondheid op de werkvloer.

Risicobeheersing cytostatische en cytotoxische geneesmiddelen/ArbeidshygiëneDoelstellingenHet voorgestelde programma voor risicobeheersing omvat :Beheersing van de risico’s die voortvloeien uit de hantering van cytostatische geneesmiddelen gebruikt...
Om risico’s verbonden aan de behandeling van chemische producten te vermijden, organiseert CESI opleiding voor personeel blootgesteld aan risico’s met betrekking tot gevaarlijke chemische producten op de werkvloer.Dit interactief seminarie licht...
KB van 9 maart 2014 tot wijziging van het KB van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (BS 14/04/2014). De wijziging betreft bijlage I -...
Hygiëne op het werk. Evaluatie van het ventilatiesysteem in niet-residentiële gebouwen.DoelstellingenVermindering van de verontreiniging van de werklokalen (door de aanwezigheid van de mens, milieufactoren of specifieke verontreiniging die ontstaat...
19.03.2012 - Biociden (B.S. 16.04.2012)K.B. tot wijziging van het K.B. van 22.05.2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden (B.S 23.04.2010)

Meer

Klassen die weergalmen, een lawaaierige omgeving en honderden kinderen die u meerdere uren per dag bij de les moet houden…Hoe omgaan met dat...
23/03/2017
CESI
Een informatiefiche van CEDIOB  met een overzicht van alle gegevens over moederschapsbescherming: De wetgeving, de lijst met te beoordelen...
27/03/2017
CESI
Sinds begin 2011 zien we een heropleving van mazelen in België en in heel West-Europa. Vandaag zien we helaas een verergering van de situatie, niet...
24/03/2017
CESI