You are here

Arbeidshygiëne

Hygiëne op het werk zorgt ervoor dat de gezondheid en het welzijn van de werknemers worden afgehandeld. Het is een voorzorgmaatregel die dient te worden genomen met het oog op het gevaar van sommige stoffen, zoals asbest en chemische producten.

Hygiëne op het werk zorgt voor preventie, (h)erkenning, evaluatie en controle van fysieke, chemische of biologische risico's en voor het behoud van de gezondheid op de werkvloer.

K.B. 06.03.2002 - Goede laboratoriumpraktijken (B.S. 12.03.2002)
14 JANUARI 1992. - Koninklijk besluit houdende reglementering van begassingen.
Risicobeheersing cytostatische en cytotoxische geneesmiddelen/ArbeidshygiëneDoelstellingenHet voorgestelde programma voor risicobeheersing omvat :Beheersing van de risico’s die voortvloeien uit de hantering van cytostatische geneesmiddelen gebruikt...
KB van 9 maart 2014 tot wijziging van het KB van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (BS 14/04/2014). De wijziging betreft bijlage I -...
In het kader van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers organiseert CESI opleiding rond risicobeheersing inzake blootstelling aan asbest.  De opleiding wil werknemers die het risico lopen aan asbest te worden...

Meer

 Schurft is een besmettelijke huidziekte die zich snel verspreidt en jeuk veroorzaakt. De schurftmijt is de parasiet die hiervoor...
29/06/2017
CESI
De Codex van 28.04.2017 over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni...
Trefwoorden
16/06/2017
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
31/05/2017
CESI