You are here

Gezondheid

De gezondheid van uw werknemers is een troef. hun gezondheid staat borg voor en laag ziekteverzuim en een constante productiviteit. Als werkgever bent u verantwoordelijk dat hun gezondheid beschermd wordt in het uitoefenen van hun taken.

Een verplichting
Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te onderwerpen aan het medisch toezicht. De frequentie van dit toezicht baseert zich op de risicoanalyse van de bedrijfsarts rond de functie en de aard van het werk van de werknemer. 

Een troef
Maar u kan nog meer: wenst u te investeren in de gezondheid van uw werknemers door preventieve maatregelen te treffen tegen cardiovasculaire risico's of de gezondheidsproblemen gebonden aan een slechte gezondheidshygiëne? Dan kan u hen een gezondheidscheck-up aanbieden, als actie in het kader van uw globaal actieplan, een interne sensibiliseringscampagne, of waarom niet als extralegaal voordeel?

 

K.B. van 23.03.1998 betreffende het rijbewijsK.B. van 02.03.2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijsK.B. van 10/08/2015, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 01/09/2015 stelt de schadevergoeding...
Vanaf januari 2016: Geen systematische gezondheidsbeoordeling meer en werkpostanalyse om de 5 jaar.De werkgever is ertoe gehouden:Minstens om de vijf jaar een analyse te maken op het niveau van elke groep van beeldschermwerkposten en op het niveau...
Wij informeren u dat het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan...
Voedingshygiëne - Geactualiseerde fiche van het CEDIOB. 27.08.14Koninklijk Besluit van 03.02.2012 - Levensmiddelenhygiëne met betrekking tot het medisch attest (BS 15.03.2012). 
Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 26 januari 2014 tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en...

Meer

Klassen die weergalmen, een lawaaierige omgeving en honderden kinderen die u meerdere uren per dag bij de les moet houden…Hoe omgaan met dat...
23/03/2017
CESI
 Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt...
Trefwoorden
08/09/2016
CESI
 Schurft is een besmettelijke huidziekte die zich snel verspreidt en jeuk veroorzaakt. De schurftmijt is de parasiet die hiervoor...
29/06/2017
CESI