You are here

Gezondheid

De gezondheid van uw werknemers is een troef. hun gezondheid staat borg voor en laag ziekteverzuim en een constante productiviteit. Als werkgever bent u verantwoordelijk dat hun gezondheid beschermd wordt in het uitoefenen van hun taken.

Een verplichting
Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te onderwerpen aan het medisch toezicht. De frequentie van dit toezicht baseert zich op de risicoanalyse van de bedrijfsarts rond de functie en de aard van het werk van de werknemer. 

Een troef
Maar u kan nog meer: wenst u te investeren in de gezondheid van uw werknemers door preventieve maatregelen te treffen tegen cardiovasculaire risico's of de gezondheidsproblemen gebonden aan een slechte gezondheidshygiëne? Dan kan u hen een gezondheidscheck-up aanbieden, als actie in het kader van uw globaal actieplan, een interne sensibiliseringscampagne, of waarom niet als extralegaal voordeel?

 

Hulp in de strijd tegen tabaksverslaving.DoelstellingenBegeleiding van het bedrijf in het bestrijden van roken op individueel niveau en/of op groepsniveau. Gezondheidsbevordering.Programma Module 1:Begeleiding van de rokende werknemer door de...
De zwangere werkneemster brengt de werkgever onmiddellijk op de hoogte van haar toestand. De werkgever geeft dit onmiddellijk door aan de arbeidsgeneesheer en neemt meteen maatregelen indien nodig. Vooraf dient elke werkgever een risicoanalyse uit...
Op 1 januari 2017 is een Koninklijk Besluit van kracht geworden:  Het Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad...
Wet van 09.07.2012 tot omzetting van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19.11. 2008 betreffende uitzendarbeid (B.S. 26.07.2012)K.B van 15.12.2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk...
Voedingshygiëne - Geactualiseerde fiche van het CEDIOB. 27.08.14Koninklijk Besluit van 03.02.2012 - Levensmiddelenhygiëne met betrekking tot het medisch attest (BS 15.03.2012). 

Meer

 Schurft is een besmettelijke huidziekte die zich snel verspreidt en jeuk veroorzaakt. De schurftmijt is de parasiet die hiervoor...
29/06/2017
CESI
De Codex van 28.04.2017 over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni...
Trefwoorden
16/06/2017
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
31/05/2017
CESI