You are here

Gezondheid

De gezondheid van uw werknemers is een troef. hun gezondheid staat borg voor en laag ziekteverzuim en een constante productiviteit. Als werkgever bent u verantwoordelijk dat hun gezondheid beschermd wordt in het uitoefenen van hun taken.

Een verplichting
Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te onderwerpen aan het medisch toezicht. De frequentie van dit toezicht baseert zich op de risicoanalyse van de bedrijfsarts rond de functie en de aard van het werk van de werknemer. 

Een troef
Maar u kan nog meer: wenst u te investeren in de gezondheid van uw werknemers door preventieve maatregelen te treffen tegen cardiovasculaire risico's of de gezondheidsproblemen gebonden aan een slechte gezondheidshygiëne? Dan kan u hen een gezondheidscheck-up aanbieden, als actie in het kader van uw globaal actieplan, een interne sensibiliseringscampagne, of waarom niet als extralegaal voordeel?

 

Aanduiding van een contactpersoon in het kader van de eerste hulp op de arbeidsplaats.DoelstellingenDeze opleiding voldoet aan de vereisten van het KB van 15 december 2010 dat onder andere de aanwezigheid en opleiding van een «aangeduide (referentie...
 De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de werknemers. Om meer te lezen: informatiefiche van het CEDIOB.
CESI biedt een opleiding van cardioplumonaire reanimatie aan en het gebruik van een automatische externe defibrillator.Deze opleiding heeft tot doel om snel, volgens de richtlijnen van 2010 van de Belgische reanimatieraad (BRC) en de Europese...
KB van 23.11.2010 tot wijziging van het KB van 23.12.2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's (BS 26.10.2010).Het Koninklijk Besluit van 23.11.2010 wijzigt het Koninklijk...
Een informatiefiche van CEDIOB  met een overzicht van alle gegevens over moederschapsbescherming: De wetgeving, de lijst met te beoordelen risico’s, zwangerschapsverlof, bevallingsrust, borstvoeding, ... Een schat aan kostbare informatie...En...

Meer

Klassen die weergalmen, een lawaaierige omgeving en honderden kinderen die u meerdere uren per dag bij de les moet houden…Hoe omgaan met dat...
23/03/2017
CESI
Een informatiefiche van CEDIOB  met een overzicht van alle gegevens over moederschapsbescherming: De wetgeving, de lijst met te beoordelen...
27/03/2017
CESI
Sinds begin 2011 zien we een heropleving van mazelen in België en in heel West-Europa. Vandaag zien we helaas een verergering van de situatie, niet...
24/03/2017
CESI