You are here

Psychosociale risico's

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard (met betrekking tot de psychologie in de sociale sfeer) die haar oorsprong vindt in, of voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of mentale gezondheid van de werknemers.

Ze kan veroorzaakt worden door slechte werkomstandigheden, conflicten, pesten en uit zich in symptomen zoals stress, depressie...

Contact 02 761 17 74

NAR (2012). Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) - Evaluatie van de wetgeven - NAR - Advies nr 1808
Wet van 10.01.2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S....
K.B. van 17.05.2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 06.06.2007)
Wet van 06.02.2007 tot wijziging van de wet van 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft (B.S. 06.06.2007)
Nieuwe communicatie- en informatietechnologieën zijn alomtegenwoordig en dus gebeurt het dat mensen hiervan profiteren om geruchten over iemand te verspreiden of de reputatie van een persoon te bezoedelen via Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram...

Meer

Klassen die weergalmen, een lawaaierige omgeving en honderden kinderen die u meerdere uren per dag bij de les moet houden…Hoe omgaan met dat...
23/03/2017
CESI
Een informatiefiche van CEDIOB  met een overzicht van alle gegevens over moederschapsbescherming: De wetgeving, de lijst met te beoordelen...
27/03/2017
CESI
Sinds begin 2011 zien we een heropleving van mazelen in België en in heel West-Europa. Vandaag zien we helaas een verergering van de situatie, niet...
24/03/2017
CESI