You are here

Psychosociale risico's

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard (met betrekking tot de psychologie in de sociale sfeer) die haar oorsprong vindt in, of voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of mentale gezondheid van de werknemers.

Ze kan veroorzaakt worden door slechte werkomstandigheden, conflicten, pesten en uit zich in symptomen zoals stress, depressie...

Contact 02 761 17 74

In het Staatsblad verscheen vandaag het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's. Dit besluit wordt aangevuld door twee wetteksten:Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en...
DoelstellingenDe hiërarchische lijn en de werknemers helpen om:(Terugkerende) relationele problemen op te lossen:Het eens te worden over wederzijdse verwachtingenConflicten te voorkomenDe team spirit te bevorderen / herstellen…ProgrammaCoaching in...
NAR (2012). Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) - Evaluatie van de wetgeven - NAR - Advies nr 1808
Informatie over het wettelijke kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk.DoelstellingenToelichting over het wettelijke kader (KB van 17 mei 2007 - 10 april 2014).Programma Voorstelling van de wijzigingen en nieuwe bepalingen in...
Wet van 06.02.2007 tot wijziging van de wet van 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft (B.S. 06.06.2007)

Meer

 Schurft is een besmettelijke huidziekte die zich snel verspreidt en jeuk veroorzaakt. De schurftmijt is de parasiet die hiervoor...
29/06/2017
CESI
De Codex van 28.04.2017 over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni...
Trefwoorden
16/06/2017
CESI
De ramadan is een heilige en feestelijke periode voor moslims. Deze maand van delen en genieten kan echter gevolgen hebben voor de veiligheid van de...
31/05/2017
CESI