You are here

Psychosociale risico's

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard (met betrekking tot de psychologie in de sociale sfeer) die haar oorsprong vindt in, of voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of mentale gezondheid van de werknemers.

Ze kan veroorzaakt worden door slechte werkomstandigheden, conflicten, pesten en uit zich in symptomen zoals stress, depressie...

Contact 02 761 17 74

De rol van de vertrouwenspersoon bestaat erin om binnen de onderneming de externe preventieadviseur te ondersteunen en alle taken in verband met de preventie van psychosociale risico's op het werk over te nemen.De vertrouwenspersoon is ook...
Informatie over het wettelijke kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk.DoelstellingenToelichting over het wettelijke kader (KB van 17 mei 2007 - 10 april 2014).Programma Voorstelling van de wijzigingen en nieuwe bepalingen in...
Supervisie/bijscholing voor vertrouwenspersonen.DOELSTELLINGENDe kennis over het wettelijke kader en de interventieprocedures uitdiepen en/of opfrissen.Om de principes en het kader van de interventies te begrijpen, moeten we ze eerst duidelijk...
Risicoanalyse en opleiding beheersing van verbale en fysieke agressie. DoelstellingenDoor analyse van de betreffende werkpost en/of doelfunctie de risico’s opsporen in verband met verbale en fysieke agressie en deze elementen meenemen in de...
Nieuwe communicatie- en informatietechnologieën zijn alomtegenwoordig en dus gebeurt het dat mensen hiervan profiteren om geruchten over iemand te verspreiden of de reputatie van een persoon te bezoedelen via Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram...

Meer

Kinkhoest is een acute infectie van de luchtwegen, die heel besmettelijk is en veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis. Het woord '...
30/10/2017
CESI
Klassen die weergalmen, een lawaaierige omgeving en honderden kinderen die u meerdere uren per dag bij de les moet houden…Hoe omgaan met dat...
23/03/2017
CESI
 Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt...
Trefwoorden
08/09/2016
CESI