Opleidingen & Advies

Psychosociale risico's

In de kijker

De camera draait!Krijg inzicht in de verschillende stadia van verandering om er positief mee om te gaan op uw werk of in uw dagelijkse leven. Onze klinisch psychologe, preventieadviseur psychosociale aspecten en verantwoordelijke voor het Sensecare-...
Er is een nieuwe versie beschikbaar van de generieke gids van de FOD Werkgelegenheid, gepubliceerd op 30 september, om Covid-19 op het werk te bestrijden.Deze update bevat de veranderingen in regelgeving die van toepassing zijn sinds 1 oktober.Momenteel is...
Sinds 1 december 2020 is elke natuurlijke persoon die wordt blootgesteld aan ioniserende straling bij een exploitant of in een derde onderneming, onderworpen aan het gezondheidstoezicht door een erkend arbeidsarts op het vlak van stralingsbescherming....