Opleidingen & Advies

Psychosociale risico's

In de kijker

Het Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027 is op 24 maart gepubliceerd op de website van de FOD Werkgelegenheid. In het kader van de ruimere Europese strategie heeft minister van...
Of u een kmo bent, dan wel een grote onderneming, u bent verplicht een jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op te maken en dat tegen 1 april 2022 aan de FOD Werkgelegenheid te bezorgen.Dat verslag bevat alle informatie...
Onze specialisten bij CESI en OneManagement buigen zich uitvoerig over de belangrijke kwestie van de deconnectie. Onze aanpak is gebaseerd op een bredere visie waarbij praten over deconnectie onvermijdelijk betekent dat ook connectie onder de loep moet worden...