DIENSTEN

Actualisatie asbestinventaris

Jaarlijkse actualisatie van de asbestinventaris in het kader van Codex over het welzijn op het werk, boek VI, titel 3, hoofdstuk VII, art. VI. 3-6 inzake de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.

Doelstellingen

Controleren of de status van asbesthoudende materialen niet is verslechterd (tijd, botsingen, ...). Deze jaarlijkse inspectie wordt visueel uitgevoerd.

Programma

  • Bezoek aan alle gebouwen (ontoegankelijke zones en elementen worden gerapporteerd) gebaseerd op het initiële inventarisatierapport (aan te leveren indien het niet door onze diensten werd opgesteld). Het is noodzakelijk om te worden begeleid door een persoon met een zeer goede kennis van het terrein en toegang te hebben tot alle lokalen.
  • Asbesthoudende materialen worden visueel geïnspecteerd op eventuele schade.
  • De actualisatie van het inventarisatierapport wordt opgesteld op basis van visuele waarnemingen.

Methode

  • Nazicht van de opvolging van de aanbevelingen in het initiële inventarisatierapport.
  • Visuele inspectie van asbesthoudende materialen om eventuele schade op te sporen.
  • Eventueel geven van nieuwe aanbevelingen aangepast aan de status van asbesthoudende materialen.
  • Beoordeling van het beheersplan van asbesthoudende materialen.
  • Opmaak van de actualisatie van het inventarisatierapport, welke de volgende elementen bevat:

• actualisatie van de lijst van asbesthoudende materialen (na verwijdering, werk, ...)
• actualisatie van de aanbevelingen volgens de visuele waarnemingen
• actualisatie van het beheersplan voor materialen

Doelpubliek

Elk bedrijf (werkgever) dat de gebouwen betrekt en/of werk- en beschermingsuitrustingen gebruikt.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf. Alle door het bedrijf betrokken gebouwen inclusief eventuele gemene delen en alles wat er zich bevindt (werk- en beschermingsuitrustingen).

Aanvraag offerte
CESI