DIENSTEN

Analyse van bacteriële -en schimmelbesmetting op de werkvloer

Hygiëne op het werk. Analyse van de risico’s op microbiologische besmetting

Doelstellingen

De microbiologische en/of schimmelbesmetting evalueren op het werk. Adviseren over te nemen maatregelen om de microbiologische kwaliteit op het werk te verbeteren.

Programma

Analyse van de biologische oppervlakte- of luchtbesmetting gebeurt in het kader van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Ons team van hygiënisten neemt contact met u op om de nodige informatie over het probleem op het werk te verzamelen. In functie van de ingewonnen informatie stellen wij dan een interventieprotocol voor.
Ons team intervenieert om de nodige stalen te nemen (bemonstering van vloeistof, oppervlakte- of luchtbemonstering); de stalen worden voor analyses naar het laboratorium gestuurd. Na ontvangst van de resultaten stellen wij een interventierapport op met onze eerste aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

Methode

Oppervlakte-, lucht- en vloeistofbemonstering overeenkomstig de protocols en richtlijnen die zijn opgesteld door het Instituut voor Volksgezondheid («Validatie van de microbiologische en chemische controlemethodes op de werkvloer» - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Dr. Nicole Nolard, Dr. Camille Chasseur):

  • Evaluatie van de totale luchtbelasting met schimmels
  • Evaluatie van de totale luchtbelasting met bacteriën
  • Evaluatie van de totale schimmelbelasting in afgezet fijn stof
  • Identificatie van de schimmels
  • Evaluatie van de microbiologische parameters van bevochtigingswater en proceswater
  • Evaluatie van de totale schimmelbelasting in tapijtstof en andere gelijkaardige substraten

Doelpubliek

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI