DIENSTEN

De analyse van chemische risicobeheersing in de onderneming met behulp van een checklist

THEMA

Analyse van chemische risicobeheersing met behulp van een checklist.

 

DOELSTELLINGEN

• De conformiteit controleren van de chemische risicobeheersing binnen de onderneming.
• In te voeren acties organiseren om te beantwoorden aan de wettelijke vereisten inzake veiligheid en welzijn van de werknemers.

 

PROGRAMMA

Deze analyse helpt de werkgever om de algemene gebreken op te sporen en de nodige schikkingen te treffen om de gezondheid van de werknemers te beschermen tegen chemische risico's.
De risicoanalyse wordt uitgevoerd volgens een interactieve benadering die de deelname voorziet van de interne preventieadviseur en de arbeidsarts, de werknemers en de hiërarchische lijn.
Het programma van de interventie verloopt als volgt:

 • Voorbereidende vergadering over de praktische organisatie van deze benadering.
 • Bezoek van de betrokken lokalen met de checklist, in het gezelschap van minstens één werknemer.
 • Bepaling van de prioritaire thema's voor de implementatie van preventiemaatregelen.
 • Voorstel van preventiemaatregelen.

 

METHODE

De checklist behandelt volgende domeinen in de vorm van een audit op het terrein:

 • Inventaris en fiches met beveiligingsgegevens.
 • Labelling en signalering.
 • Collectieve beschermingsmiddelen (CBM)/Ventilatie/Andere uitrusting.
 • Hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Procedures.
 • Opslag.
 • Beheer van afvalproducten.
 • Opleiding en sensibilisering.
 • Beheer van ongevallen, incidenten en onbedoelde lozingen.
 • Moederschapsbescherming/Arbeidsgeneeskunde.

 

DOELPUBLIEK

Alle ondernemingen met minstens 1 werknemer.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf.
Opmerking: deze prestatie kan de eerste fase zijn van een analyse van de chemische risico's aan de hand van de ARIS©-methode.

Aanvraag offerte
CESI