DIENSTEN

Evaluatie van de binnenluchtkwaliteit

Evaluatie van de binnenluchtkwaliteit (pollutie door chemische producten (VOS screening, meting van formaldehyde), microbiologische pollutie (bacteriën, schimmels…) omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, CO …). Het zoeken naar verbetering van de luchtkwaliteit in functie van de resultaten en van de waargenomen situatie.

Doelstellingen

Deze interventie is gericht op het evalueren van de luchtkwaliteit in de nietindustriële werklokalen door meting van bepaalde parameters en rekening houdende met getuigenissen van de werknemers.

Programma

  • Vereisten vooraf: De situatie evalueren in omstandigheden die representatief zijn voor de gemelde klachten.
  • Inhoud van de interventie in geval van ongemak:

• Observatie van de werkposten en van de uitgevoerde taken: ramen/vensters/ gordijnen, afzuig/blaassysteem, lokalisatie van ventilatieopeningen, fysieke activiteiten van de operatoren, werkruimtes en hun bezetting, werkomgeving (aanwezigheid van planten, tapijt, recent uitgevoerde verbouwingen, nieuwe meubels …).
• Screening van chemische agentia of meting van de concentratie van specifieke chemische stoffen.
• Microbiologische screening (bacteriën, schimmels, mijten…).
• Metingen over een beperkte duur (1/2 dag of meerdere dagen) van parameters zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 concentratie.
• Steekproefmetingen van de luchtsnelheid (schatting van de efficiëntie van het ventilatiesysteem).
• De resultaten worden vergeleken met de observaties van de werkomgeving en de klachtenmeldingen van het personeel.
• Analyse van de verschillende steekproefresultaten.

  • Opmaak van een rapport met de resultaten en eventuele aanbevelingen.

Methode

De evaluatie van de luchtkwaliteit gebeurt op basis van de resultaten van de diverse uitgevoerde analyses volgens de richtlijnen van de WHO, de ANSES en op basis van referentiedocumenten zoals het « Sick Building Syndrome » van Prof. J. Malchaire.
De metingen van de verschillende te onderzoeken factoren worden uitgevoerd door de hygiënist.
De hygiënist werkt samen met een analyselaboratorium dat erkend is voor analyses van chemische stoffen en met het WIV (Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid) voor de microbiologische analyses.

Doelpubliek

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI