DIENSTEN

Evaluatie van de thermische werkomgeving

THEMA

Evaluatie van de thermische omgeving op het werk en preventie van risico's verbonden met werken in een warme of koude omgeving. Codex Welzijn op het werk - Boek III – Arbeidsplaatsen. Codex Welzijn op het werk – Boek V - Titel 1 - Thermische omgevingsfactoren.

 

DOELSTELLINGEN

Evaluatie van de thermische omgeving op het werk door te bepalen of de omgevingsvoorwaarden (warm of koud) een zeker ongemak of fysieke warmtebelasting veroorzaken. Voorstellen van preventiemaatregelen afhankelijk van de resultaten van deze evaluatie.

 

PROGRAMMA

Er zal een analyse gebeuren van de klimaatvoorwaarden door de factoren te kwantificeren die de thermische omgeving beïnvloeden, met name:

  • Omgevingstemperatuur en stralingstemperatuur (indien beschikbaar).
  • Stralingstemperatuur met behulp van een wet bulb globe.
  • Relatieve luchtvochtigheid.
  • Aanwezigheid van tocht.
  • Raming van de fysieke werkbelasting.
  • Bepaling van de CLO (in functie van de kledij).

- Parallel met deze evaluatie zal een waarneming plaatsvinden van de werkposten en de werkomgeving (ventilatiesysteem, vensters, raamkasten...) en de uitgevoerde taken (duur activiteit, type activiteit, arbeidsorganisatie en pauzes...).
- Na analyse en interpretatie van de resultaten kan een WBGT-index berekend worden en bepaald of de arbeidsvoorwaarden van het type belasting of ongemak zijn. Bij een geval van thermisch ongemak zal de PMV-PPD index voor thermisch comfort berekend worden. Bij een belastende situatie zal de uiterste blootstellingsduur berekend worden.
- In beide gevallen zullen aanbevelingen geformuleerd worden.

 

METHODE

Afhankelijk van de problematiek gebeuren de metingen met behulp van:

  • Een IAQ-sonde: sonde die de omgevingstemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en het Co2-gehalte meet.
  • Een wet bulb globe: die meet de stralingstemperatuur.
  • Een sonde die de turbulentie meet, i.e. de luchtsnelheid.

De gegevens worden geregistreerd voor een tijdsduur en een periode die de arbeid typeert.
De gegevens worden achteraf geïnterpreteerd en een verslag wordt opgesteld.

 

DOELPUBLIEK

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI