DIENSTEN

Evaluatie van het ventilatiesysteem in niet-residentiële gebouwen

Hygiëne op het werk. Evaluatie van het ventilatiesysteem in niet-residentiële gebouwen.

Doelstellingen

 • Vermindering van de verontreiniging van de werklokalen (door de aanwezigheid van de mens, milieufactoren of specifieke verontreiniging die ontstaat door chemische agentia).
 • Vermindering van de factoren die te maken hebben met ongemakken (vochtigheidspercentage, tocht, thermische factoren, onaangename geuren, ...).
 • Evaluatie van de factoren die te maken hebben met de kwalijke symptomen van ongezonde gebouwen.
 • Evaluatie van de parameters van de algemene/lokale ventilatie (luchtsnelheid, debiet, verlies, …).
 • Bepaling van de technische maatregelen die genomen kunnen worden om het ventilatiesysteem te verbeteren.

Programma

 • Een bezoek ter plaatse in aanwezigheid van de interne preventieadviseur en een technicus die verantwoordelijk is voor het ventilatiesysteem.
 • Precieze beschrijving van de werkplek.
 • Vaststellen van de oorzaken van de verontreiniging - fysicochemische kenmerken van de verontreinigende stoffen.
 • Meten van de parameters van de ventilatie (luchtsnelheid, debet, …).
 • Advies bij het bepalen van de technische oplossing voor het opvangen en de ventilatie, rekening houdend met de aard van de verontreinigende stoffen.
 • Opmaken van een interventieverslag met de samenvatting van de waarnemingen, de resultaten en de voorstellen ter verbetering.

Methode

Bezoek ter plaatse. Observatie en een meting in functie van de vraag. Het gebruik van een anemometer, thermometer, hygrometer en een nevelapparaat zijn noodzakelijk.

Doelpubliek

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI