OPLEIDINGEN

Informatie sessie over risico’s van blootstelling aan asbest

THEMA

Wanneer werknemers potentieel blootgesteld kunnen worden aan asbest is de werkgever verplicht jaarlijks een opleiding te verzorgen overeenkomstig art. 38 van het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest.
Verduidelijking: deze interventie biedt informatie over de risico's verbonden met asbest. Het gaat niet om een opleiding 'eenvoudige handelingen' om materialen die asbest bevatten weg te halen mits naleving van de richtlijnen voor weghaling via eenvoudige handelingen.

 

DOELSTELLINGEN

• De gezondheidsrisico's in verband met de blootstelling aan asbest kennen.
• Asbesthoudende materialen kunnen identificeren.
• De preventiemiddelen kennen en hun toepasselijkheid en efficiëntie inschatten.
• Het afval kunnen beheren.

 

PROGRAMMA

  • Duur: 3 uur (9-12u).
  • Vereist materiaal: een lokaal aangepast aan het aantal deelnemers waar de trainer een presentatie kan geven (beamer en scherm noodzakelijk), beschermingsuitrusting.
  • Inhoud van de opleiding:

- Asbest in een notendop.
- Toepassingen van asbest.
- Impact op de gezondheid.
- Belangrijkste punten van het programma rond asbestbeheersing.

  • Attest: na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname afgeleverd aan elke deelnemer.

 

METHODE

  • Interactieve opleiding met behulp van een PowerPointpresentatie.
  • Het nodige didactische materiaal dient aanwezig te zijn.

 

DOELPUBLIEK

  • Interne preventieadviseurs.
  • Elke werknemer die potentieel blootgesteld kan worden aan asbest tijdens de uitvoering van zijn of haar werk: renovatiewerken, elektriciteitswerken, onderhoud en herstelling van verwarmingsinstallaties, loodgieterij...

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI of op afstand.

Aanvraag offerte
CESI