DIENSTEN

Meting en analyse van elektromagnetische hoogspanningsvelden

Evaluatie van elektromagnetische velden tussen 0 Hz en 6GHz in de werkplaats in het kader van de bescherming van werknemers tegen EMV (wettelijke basis: Codex Boek V - Omgevingsfactoren en fysische agentia - Titel 5 - Elektromagnetische velden). Voorbeelden van toepassingen: transport van elektriciteit, transformatoren, elektrische motoren, procedés voor verwarming/drogen/fusie/solderen, draadloze communicatie, demagnitizers, sterke stromen, diathermie, radar.

 

Doelstellingen

De EMV in de werkplaats beoordelen om te controleren of de gemeten waarden onder de waarden blijven die bepaald worden in de verschillende referentieteksten.

 

Programma

  • In samenwerking met de werkgever en de interne preventieadviseur een geografische kaart opstellen van de meetzones.
  • Analyse van de risico's op blootstelling verbonden met deze bronnen, ook voor mogelijke risicogevoelige werknemers.
  • Definitie van de geografische kaart van de meetzones.
  • Meting van de EMV en/of 50Hz in de eerder bepaalde zones.
  • Verwerking van de verkregen resultaten en opstellen van het interventieverslag.
  • Presentatie van de resultaten in het CPBW op vraag van de onderneming.

 

Methode

De analyse gebeurt op basis van volgende belangrijke overwegingen:

• Normalisatie per sector.

• Individuele technische fiches.

• Elektromagnetische «worst case» schattingen.

De CEM-metingen gebeuren door middel van:

• (100 kHz . 6 GHz): het toestel NBM-550 Broadband Field Meter van het merk NARDA met gegevenslogger is bestemd voor het meten van de elektrische en magnetische velden van radiofrequenties met microgolven en het is uitgerust met:

- Een E-sonde en een H-sonde die de frequenties van 100 kHz tot 6 GHz dekken.

- Een software die de gegevens digitaal verwerkt.

De gegevens worden geregistreerd tijdens een duur en een periode die representatief is voor de werktijd. De gegevens worden achteraf geïnterpreteerd en een verslag wordt opgesteld.

(0 Hz . 400 kHz): de SMP2 is een draagbaar instrument dat elektrische en magnetische velden met lage frequenties meet.

 

Doelpubliek

De hiërarchische lijn, leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, interne preventiedienst.

 

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI