DIENSTEN

Meting en analyse van elektromagnetische hoogspanningsvelden (GSM/WIFI) en elektrische stroom (50Hz)

Evaluatie van elektromagnetische velden (EMV) tussen 0 Hz en 6 GHz in de werkplaats in het kader van de bescherming van werknemers tegen EMV (KB van 20/05/2016).
Voorbeelden van toepassingen: elektriciteitstransmissie, transformatoren, elektrische motoren, procedés van verwarmen/drogen/fusie of lassen, draadloze communicatie, demagnetisatoren, sterke stromen, diathermie, radars ...

Doelstellingen

De EVM in de werkplaats beoordelen om te controleren of de berekende/gemeten waarden onder de drempels blijven die bepaald worden in de verschillende referentieteksten.

Programma

 • In samenwerking met de werkgever en de interne preventieadviseur de bronnen inventariseren en classificeren.
 • Analyse van de risico's van blootstelling aan deze bronnen, ook voor de eventuele risicowerknemers
 • Definitie van de geografische kaart van de meetzones
 • Meting van de EVM in de eerder bepaalde zones.
 • Verwerken van de verkregen resultaten en opstellen van het interventieverslag.
 • Presentatie van de resultaten in het CPBW op vraag van de onderneming.

Methode

De analyse wordt gemaakt op grond van de onderstaande hoofdoverwegingen:

 • Vaststellen van normen volgens de sector
 • Individuele technische fiches
 • Elektromagnetische benaderingen “worst case”

De metingen gebeuren door middel van:

(100kHz à 6GHz):

Het toestel NBM-550 Broadband Field Meter van het merk NARDA met gegevensopslag, bestemd om elektrische en magnetische velden te meten van radiofrequenties tot microgolven en uitgerust

 • met een sonde die de frequenties van 100kHz tot 6GHz dekt,
 • een softwareapplicatie die de gegevens digitaal verwerkt.

De gegevens worden geregistreerd tijdens een periode die representatief is voor de werktijd. De gegevens worden achteraf geïnterpreteerd en een verslag wordt opgesteld.

 (5Hz à 400kHz):

De Maschek ESM-100, een draagbaar meetinstrument dat de elektrische en magnetische laagspanningsvelden meet.

Doelpubliek

De hiërarchische lijn, leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In de onderneming zelf.

Aanvraag offerte
CESI