OPLEIDINGEN

Opleiding biologische risico’s

THEMA

Sensibilisering over biologische risico's en preventiemiddelen/Arbeidshygiëne.

 

DOELSTELLINGEN

Loopt u het risico om besmet te raken door biologische agentia in het kader van uw werk?
Het is sterk aan te raden u bewust te worden van de risico's die u loopt en hygiënische principes en praktijken te leren en aan te nemen om u en uw naasten te beschermen tegen infecties. Er bestaat een opleiding die focust op het infectierisico dat uw beroep met zich meebrengt.

 • Biologische agentia kunnen identificeren en indelen.
 • Situaties met blootstelling aan biologische risico's identificeren.
 • Aangepaste preventie- en beschermingsmaatregelen nemen.
 • Weten hoe biologische agentia op te slaan en biologisch afval op te slaan en te verwijderen.
 • Kunnen reageren op een ongeval.

 

PROGRAMMA

 • Duur: interactieve uiteenzetting van ½ dag. Groep van 6 tot maximaal 15 personen.
 • Benodigd materiaal: een lokaal aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm vereist).

Twee opleidingsmodules worden aangeboden:

 • Module 1: bestemd voor werknemers uit allerhande sectoren, zoals thuiszorg, rusthuizen, schoonmaak en afvalbeheer, enz. Deze module handelt over de sensibilisering rond de algemene principes van de preventie van infectierisico's en over basishygiëne.

Het programma:

1. Definities en algemene begrippen:
- Biologische agens.
- Overdrachtsketen (reservoir, manieren van overdracht...).
- Weerslag op de gezondheid (infecties, allergieën, toxische effecten).

2. Uitvoering en principes van preventie:
- Risicobeoordeling.
- Eliminatie/beperking van het risico.
- Voorbeeld van biologische risicopreventie.
- Hygiëne van de handen, dragen van handschoenen, inentingen (tips en praktijken).
- Lichaamshygiëne, kleding- en voedingshygiëne

3. Zwangerschap en biologische risico's.

4. Enkele ziektebeelden: tuberculose, hepatitis B, waterpokken en gordelroos (zona), griep, aids, zoönosen.

5. Er wordt een vraag- en antwoordsessie over individuele problemen voorzien.

 •  Module 2:  voor elke werknemer die «bewust» blootgesteld kan worden aan biologische agentia tijdens de uitvoering van zijn of haar werk: werknemers in ziekenhuizen, onderzoekslaboratoria, microbiologische diagnosestelling, bio-engineering, biotechnologie, verantwoordelijken binnen ondernemingen (preventieadviseurs, technische directeurs, inkoopmanagers, site managers...).

Het programma:
1. Wettelijk kader.

2. Theoretische aspecten:
- Wat is een biologisch agens of reagens?
- Welke manieren van overdracht zijn er?
- Wat zijn de biologische risico's (risico op infectie, immuno-allergische, toxine- en carcinogene risico's)?

3. Indeling van biologische agentia.

4. Technische fiche of «kwaliteit»: gegevens over «bioveiligheid» lezen en interpreteren.

5. Hoe omgaan met een biologisch agens of reagens?
- Labowerk.
- Soorten afscherming en collectieve beschermingsmiddelen (bv. veiligheidsinsluitingen).
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (schort, handschoenen, veiligheidsbril...): het dragen
en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief hun rol, selectie, beperkingen
en het correcte gebruik.

6. Procedures voor reiniging, desinfectie, ontsmetting, inactiveren en steriliseren.

7. Opslag van biologische agentia en reagentia.

8. Opslag en verwijdering van biologisch afval.

9. Noodprocedures.

 

METHODE

 • Interactieve opleiding met behulp van een PowerPointpresentatie.
   Aanwezigheid van didactisch materiaal noodzakelijk.

 

DOELPUBLIEK

Alle ondernemingen waar bewuste of onbewuste blootstelling aan biologische agentia bestaat.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding) of op afstand.

Aanvraag offerte
CESI