OPLEIDINGEN

Opleiding chemische risicobeheersing

THEMA

Arbeidshygiëne.
Sensibilisering en opleiding over de risico's in verband met het hanteren van gevaarlijke chemische producten.

 

DOELSTELLINGEN

 • De labels en de classificatie van chemische producten kunnen interpreteren volgens de CLP-verordening.
 • Een veiligheidsinformatieblad begrijpen en kunnen gebruiken. Dat betekent: In staat zijn informatie in een veiligheidsinformatieblad op te zoeken en eruit te halen om de gepaste preventie- en beveiligingsmaatregelen in te voeren.
 • Met chemische risico's kunnen omgaan in de praktijk.

 

PROGRAMMA

Duur: 3 uur.
Inhoud van de opleiding:

 • Labelling en indeling van chemische producten.
 • Interpretatie van veiligheidsinformatiebladen.
 • Opslag van chemische producten.
 • Beheer van afvalproducten.
 • PBM.
 • Wettelijk kader.
 • Beheersing van chemische risico's.
 • Voorbeelden op het terrein.

METHODE

Interactieve uiteenzetting per groep van 5 tot maximaal 15 personen.
De opleiding kan aangepast worden aan de behoeften van de onderneming en de gebruikte chemische producten. Als de onderneming een opleiding op maat wil, zal de offerte in die zin aangepast worden.

 

DOELPUBLIEK

Alle gebruikers van chemische producten en preventiespecialisten.

 

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming zelf, in de lokalen van CESI of op afstand.

Aanvraag offerte
CESI