OPLEIDINGEN

Opleiding risicobeheersing asbest

In het kader van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers organiseert CESI opleiding rond risicobeheersing inzake blootstelling aan asbest.

 

 

De opleiding wil werknemers die het risico lopen aan asbest te worden blootgesteld informeren en sensibiliseren, conform Codex over het welzijn op het werk, boek VI, titel 3, hoofdstuk VII, afdeling 5, art. VI 3-37.
Dit interactieve seminarie beschrijft de eigenschappen van asbest en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s, het soort producten en materialen die asbest kunnen bevatten, handelingen die kunnen leiden tot een blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles. De CESI docent gaat ook dieper in op de eisen gesteld aan voorzorgsmaatregelen, het dragen en gebruiken van individuele beschermingsuitrusting, de noodprocedures, de decontaminatie en het onschadelijk maken van afval.

De inhoud van de vormingsmodule kan specifiek op uw bedrijf worden afgestemd.

 

 

Duur : 3 uur
Bestemd voor : werknemers die mogelijk worden blootgesteld aan absest. vb : renovatie van werken, aanpassen van electriciteits netwerk, loodgieterswerk, reparatie van verwarmingdinstallaties, onderhoud van verwamingsketels, etc.
Aanvraag offerte
CESI