DIENSTEN

Risicobeheersing cytostatische en cytotoxische geneesmiddelen in ziekenhuisomgevingen

Risicobeheersing cytostatische en cytotoxische geneesmiddelen/Arbeidshygiëne

Doelstellingen

Het voorgestelde programma voor risicobeheersing omvat :

 • Beheersing van de risico’s die voortvloeien uit de hantering van cytostatische geneesmiddelen gebruikt in zorgomgevingen.
 • Maatregelen bepalen en evalueren voor preventie en bescherming van de werknemers.
 • De optimale omstandigheden bepalen voor de hantering van cytostatische geneesmiddelen doorheen hun levenscyclus.
 • De werknemers opleiden en sensibiliseren over de risico’s van cytostatische geneesmiddelen.
 • In overleg met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een gepast gezondheidstoezicht voorstellen.

Programma

De beheersing van de cytostatische en cytotoxische risico’s gebeurt door een interactieve benadering die de deelname voorziet van de interne preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer, de werknemers en de hiërarchische lijn.
De interventie verloopt als volgt :

 • Voorbereidende vergadering over de praktische organisatie.
 • Observatie en evaluatie van de risico’s die voortvloeien uit de hantering van cytostatische geneesmiddelen.
 • Monsterneming op oppervlakken van cytostatische geneesmiddelen indien nodig.
 • Op verzoek uitwerking van procedures die een betere beheersing mogelijk maken van de risico’s in verband met blootstelling aan cytostatische geneesmiddelen.
 • Opleidingssessie over risicobeheersing in verband met cytostatische geneesmiddelen.

Methode

 • Risicoanalyse: de voorgestelde methode van risicoanalyse is een controlelijst die ‘het traject van cytostatische geneesmiddelen in het ziekenhuis’ overloopt. Deze methode houdt rekening met de risico’s verbonden aan cytostatische geneesmiddelen vanaf het moment dat ze in het ziekenhuis aankomen via de samenstelling in de apotheek en de toediening aan de patiënten tot de verwijdering van het afval.
 • Monsterneming op oppervlakken van cytostatische geneesmiddelen indien nodig: monsterneming en analyse gebeuren in samenwerking met het laboratorium voor industriële toxicologie van de ECL (LTAP).
 • Opleiding: Interactieve uiteenzetting die rekening houdt met de resultaten van de risicobeoordeling en de voorgestelde preventiemaatregelen

Doelpubliek

Alle werknemers die cytostatische geneesmiddelen hanteren (apothekers, verpleegkundigen, artsen, chirurgen) of die onrechtstreeks in contact kunnen komen met deze producten (zorgverstrekkers; schoonmaakpersoneel ...), leden van de hiërarchische lijn, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In de onderneming zelf.

Aanvraag offerte
CESI