DIENSTEN

Voedingshygiëne: HACCP en zelfcontrole, opleiding en advies

Voedselveiligheid. Analyse van de risico’s en kritieke punten.
Basiselementen van HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points).

Doelstellingen

Voorkomen van gevaren gedurende het proces van de productie van voedingsmiddelen. Zich vertrouwd maken met de hygiënische vereisten op niveau van de infrastructuren, de lokalen, de productiezones, de uitrusting en het personeel. Dynamische beheer van de voedingsrisico’s.

Programma

Het programma bestaat uit verschillende modules die kunnen gebruikt worden volgens uw behoeften en prioriteiten. Ze beantwoorden de wettelijke vereisten op Belgisch en Europees niveau m.b.t. de voedingsmiddelenhygiëne.

  • Module 1: A1101 - Opleiding voedingsmiddelenhygiëne

Onze diëtist werkt samen met u het programma van de opleiding uit om de didactische materialen aan te passen aan de eigenheid van uw onderneming en de kwalificaties van uw personeel.
Het programma van de opleiding omvat een overzicht van de wettelijke verplichtingen, de risico’s op besmetting en de methodologie om procedures te implementeren voor risicobeheersing, traceerbaarheid en zelfcontrole.

  • Module 2: A1102 - HACCP-audit – Implementeren van HACCP-procedures

Onze diëtist komt naar de voedingsproductieruimte om een audit uit te voeren van de werkplaats en van de werkmethodes van het personeel.
U ontvangt een verslag van deze audit met vermelding van de voor verbetering vatbare punten.

  • Module 3: A1103 - Advies over voedingsmiddelenhygiëne

Of u nu geplande nieuwe installaties of structurele aanpassingen van uw productieruimtes wil laten valideren of correct wil reageren op een punt dat niet voldoet aan de normen, onze diëtist komt naar uw onderneming toe om te voldoen aan elke aanvraag voor ondersteuning en advies in verband met de veiligheid van de voedselketen.

Methode

Interactieve opleiding aan de hand van een PowerPointpresentatie die gebruik maakt van gevallen uit de actualiteit of concrete ervaring van het keukenpersoneel dat de eerstelijnszorg draagt voor de dynamische naleving van de HACCP-normen.
De mogelijkheid bestaat om de opleiding te laten volgen door een bezoek aan de werkplaats als praktische oefening.

Doelpubliek

Werknemers in de voedselproductie en het vervoer van voedingswaren en kwaliteitsverantwoordelijken.

Interventieplaats

Onze diëtist kan naar uw onderneming komen of de lokalen van CESI kunnen ter beschikking gesteld worden.

Aanvraag offerte
CESI