OPLEIDINGEN

Zich beschermen tegen lawaai

THEMA

Preventie van risico's op lawaai. Codex Welzijn op het werk - Boek III – Arbeidsplaatsen. Codex Welzijn op het werk - Boek V - Titel 2 - Lawaai.

 

DOELSTELLINGEN

Sensibilisering van de hiërarchische lijn en/of de werknemers die een risico lopen op lawaai in industriële of andere omgeving, in het kader van een gehoorbeschermend programma.

 

PROGRAMMA

  • Duur: 2 uur. Groep van 6 tot maximaal 12 personen.
  • Vereist materiaal: een lokaal aangepast aan het aantal deelnemers waar de trainer een presentatie kan geven (aanwezigheid van een projector en een scherm noodzakelijk).
  • Inhoud van de opleiding: de werknemers informeren met behulp van een presentatie waar volgende aspecten belicht worden:

- Essentiële begrippen rond akoestiek:
- Definities.
- Types geluiden.
- Meeteenheden.
- Grootteordes.
- Wetgeving.
- Voorplantingswijzen van geluid.
- Preventiemaatregelen (collectieve en individuele).
- Het belang om zich te beschermen en hoe de beschermingsmiddelen tegen lawaai correct te plaatsen.
- Geluidsomgeving van de onderneming.

De informatie wordt uitgewerkt in functie van de vraag van de onderneming.
De medewerking van de interne preventieadviseur en de preventie-adviseur-arbeidsarts is alleszins vereist voor de verdere aanpassing van deze opleiding.
Dit type opleiding kan ook gegeven worden voor personeel dat in landschapskantoren werkt. De opleiding is dan gericht op de verschillende risico's op ongemak, het aan te nemen gedrag om te vermijden dat het geluid zich gaat voortplanten, het doorvoeren van bepaalde aanpassingen (verplaatsen van printers, enz.)...

 

METHODE

  • Interactieve opleiding met behulp van een PowerPointpresentatie.
  • Illustratie met korte filmpjes.
  • Aanwezigheid van didactisch materiaal noodzakelijk.

 

DOELPUBLIEK

Werkgever, hiërarchische lijn, werknemers, interne preventiedienst.

 

INTERVENTIEPLAATS

Binnen de onderneming.

Aanvraag offerte
CESI