CESI engageert zich voor een missie in Nepal op vlak van preventie en bescherming

Van 17 tot 31 augustus 2013 zullen 2 preventieadviseurs van CESI een missie verzekeren waarbij ze informatie en advies zullen geven aan een coöperatieve groep van producenten in Nepal.

Sinds meerdere jaren, zet CESI zich in voor een maatschappelijke verantwoordelijke aanpak. Een van de pijlers van dit MVO-beleid is de eerlijke handel door middel van een partnerschap met OXFAM- Wereldwinkel: distributie van Oxfam producten bij de onderzoeken, duurzame geboorte- of eindejaarsgeschenken, …

Uit deze samenwerking zijn vragen ontstaan met betrekking tot preventie en bescherming van coöperatieve partners met wie OXFAM haar duurzame handelsinitiatieven ontwikkelt.

Daarom heeft CESI aan Oxfam voorgesteld om haar expertise inzake gezondheidsbescherming en risicopreventie ter beschikking te stellen aan een van deze partners ACP (Association for Craft Producers), een Nepalese coöperatieve voor duurzame handel die instaat voor het ontwerp, de marketing, het beheer en de technische diensten aan de Nepalese ambachtelijke producenten met een laag inkomen.

Voor CESI is het een geboden kans aan elke medewerker om het nut van zijn werk opnieuw in te zien: door geconfronteerd te worden met de basisacties van preventie in een land met laag inkomen, kan men terugkeren naar de kern van zijn beroep. De tragische gebeurtennissen in Bangladesh versterken de noodzaak voor een dergelijke missie.

DOELSTELLINGEN VAN DE MISSIE

De missie heeft als doelstelling ondersteuning en advies te geven teneinde de aspecten van een risicobeheersingsproces in ACP te implementeren.

Met name beschouwt de missie de wetenschappelijke onderbouw, de oprichting van plaatselijke veiligheidsnormen en procedures, de uitwisseling van praktijken en ervaringen.

CONCREET

De missie zal worden uitgevoerd van 17 tot 31 augustus 2013 door twee medewerkers van CESI, Sandrine Ruppol, bedrijfsarts, en Christelle Coessens, preventieadviseur ergonomie en veiligheid.

Als hulp, Vincent Laloux, preventieadviseur en lesgever in heffen en tillen van lasten, evenals Julien Distexhe, bedrijfsarts, dewelke vanuit CESI in België ondersteuning zullen geven.

HOE DEZE MISSIE VOLGEN?

Een speciale blog zal gecreëerd worden voor de gelegenheid. De doelstellingen en praktische aspecten van de missie zullen in detail worden weergegeven. Om de twee dagen zal hij door de leden van de missie worden aangevuld, en dit vanaf begin augustus. Sandrine en Christelle zullen zodoende een warm en menselijk contact kunnen verzekeren met hun “volgers”.

Na de missie zal er een conferentie/debatavond worden georganiseerd, tijdens dewelke de leden van de missie hun ervaringen en hun werk zullen delen.

INDIEN U FINANCIEEL WIL BIJDRAGEN AAN DEZE MISSIE?

3 vormen van steun zijn mogelijk:

  • Een persoonlijke sponsering door overschrijving van 25 euro of meer op de rekening ING : BE20 3100 2361 6556 BIC BBRUBEBB met vermelding “Missie ACP Nepal”.
  • Een sponsering van het bedrijf door een betaling van 250 euro of meer te storten op rekening CBC : BE44 1919 3022 8245 BIC CREGBEBB of ING : BE20 3100 2361 6556 BIC BBRUBEBB met vermelding “Missie ACP Nepal”.
  • Een sponsering van 1350 euro. Een sponseringdossier is beschikbaar bij de dienst communicatie van CESI

Indien u vragen hebt over deze missie naar Nepal, aarzel dan niet om contact op te nemen met:  

Voor meer info over ACP: http://www.acp.org.np/

Oxfam video met voorstelling van ACP: https://www.youtube.com/watch?v=0OZNsjOkPdM

 

CESI