De medische mobiele eenheden

Het imago van CESI wordt veelal gekoppeld aan deze van haar medische mobiele eenheden die men aantreft op de parkings van de bedrijven. Sinds haar  oprichting in 1968 stelt CESI  aan haar aangeslotenen voor om tot bij hun te komen voor het gezondheidstoezicht.

Deze dienst, die ten zeerste wordt gewaardeerd door de kmo’s, beantwoordt bovenal aan de nabijheidsvraag. Gezien de dikwijls grote afstanden in Wallonië, wensen de werkgevers de verplaatsingsuren van hun werknemers te reduceren. Zodoende komt de Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer tot bij hun, de tijd gespendeerd aan het medisch onderzoek wordt tot een minimum herleid. Dit vergt een aanzienlijke organisatie, rekening houdend met het feit dat de rasters van de medische mobiele eenheden een jaar op voorhand worden opgesteld…

Een derde van de gezondheidsonderzoeken van de werknemers gezien door CESI  worden in deze medische wagens uitgevoerd. De andere medische onderzoeken worden in de CESI-centra uitgevoerd of in de lokalen van de bedrijven.

In totaal telt men 11 medische wagens (9 voor Wallonië – 1 voor Brussel en Vlaanderen – 1 reserve wagen), deze werden sinds 2002 geleidelijk vervangen door  semi-aanhangwagens met een directionele as,  dat toegang tot minder bereikbare plaatsen mogelijk maakt. Deze rijdende medische omlopen werken in volledige autonomie op gebied van elektriciteit, water, afvalwater, verwarming, luchtkoeling… De meesten zijn uitgerust met een speciaal op punt gesteld  genumeriseerd radiografieapparaat. Alles is voorzien om een kwaliteitsvol gezondheidsonderzoek te leveren aan de werknemers zowel als aan de bedrijven. Deze laatsten verkiezen nog steeds deze nabijheidsdienst. Met als resultaat een zeer hoge bezettingsgraad van de medische wagens (tot 90%)

De 13 Technieker-Chauffeurs die in de planning voorzien, zijn opgeleid door CESI. Zij beheren de hun toevertrouwde medische mobiele eenheid in zijn geheel  et voeren de biometrische handelingen uit op vraag van de Preventieadviseur - Arbeidsgeneesheer. Zij zijn tevens in het bezit  van een certificaat van radiobescherming dat hun toestaat om radiografieën van de thorax te nemen.

De medische mobiele eenheden van CESI en hun ploegen, samengesteld door een Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer, een assistente en de Technieker-Chauffeur, bieden een aangepaste en soepele dienstverlening aan de bij CESI aangesloten bedrijven.

 

CESI