Onderzoek en Ontwikkelingen

Naast zijn opdrachten, ontwikkelt CESI ook hulpmiddelen en tools voor informatie, sensibilisering, documentatie en reflectie, met als doel een gezondheids- en veiligheidscultuur op de werkvloer te bevorderen.

Dit engagement van CESI, als belangrijke preventiespeler, komt tot uiting in: 

  • de medewerking aan wetenschappelijk onderzoek via het Wetenschappelijk fonds van CESI
  • de verspreiding van informatie door het Documentatiecentrum CEDIOM
  • de organisatie van werkgroepen en colloquia over het thema preventie, om de banden tussen de voornaamste vertegenwoordigers binnen een sector te versterken, informatie te verspreiden en ervaringen op het gebied van preventie uit te wisselen. 
CESI