You are here

CEDIOB

Snel en eenvoudig toegang geven tot gestructureerde en begrijpelijke informatie over preventie en welzijn op het werk. Dat is de kern van het documentatiecentrum van CESI, het CEDIOB.

Het CEDIOB verzamelt, beheert en verwerkt informatie over preventie en welzijn op het werk, voor de medewerkers en de leden van CESI. Het wil zo de preventieberoepen verrijken, valoriseren en promoten.

Documentair onderzoek en waken over de wetgeving
Het CEDIOB verzamelt, selecteert en klasseert uiterst zorgvuldig technische, wetenschappelijke en wettelijke informatie over preventie en welzijn op het werk.

Informatieve fiches en wetsnota’s
Het CEDIOB verwerkt al deze informatie en stelt infofiches en wetsnota’s op, die heel nauwkeurig geklasseerd worden.

  • De infofiches hebben als doel zogenaamd populairwetenschappelijke informatie te verspreiden over precieze thema’s (Wat is asbest? Waarom een vaccin tegen de seizoensgriep? Welke verschillende soorten vorkheftrucks bestaan er?...)
  • De wetsnota’s geven een analytische samenvatting van de wetteksten die gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en van Europese richtlijnen die een verband hebben met onze opdrachten. 

Als CESI-klant hebt u toegang tot deze informatie binnen de "klantenzone".

CESI