You are here

Onze Missie

CESI is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Onze rol is te waken over het welzijn van de werknemers in onze aangesloten bedrijven.

Welzijn op het werk omvat alle factoren die de werkcondities beïnvloeden: veiligheid en bescherming van de gezondheid van de werknemer, psychosociale belasting, ergonomie en industriële hygiëne.

CESI verleent bedrijven en organisaties professionele begeleiding bij het beheer van hun preventiebeleid, geeft opleidingen en stelt prestaties voor om het welzijn van de werknemers te verbeteren, vooral op het vlak van gezondheidstoezicht en risicobeheer.

Onze vzw zag het licht in 1968, op initiatief van een groep werkgevers die zich bewust waren van het belang van welzijn op het werk. Vandaag doen 18.000 ondernemingen een beroep op onze diensten. Deze bedrijven, zowel in de overheids- als in de privésector, stellen samen 211.000 werknemers tewerk.

CESI voert zijn opdrachten uit binnen het kader dat vastgelegd is door de wet van 4 augustus 1996 en zijn uitvoeringsbesluiten van 27 maart 1998.

CESI