You are here

Onze Visie

Onze aanpak

De aanpak van CESI is participatief en multidisciplinair. Onze deskundige preventieadviseurs zijn bedrijfsartsen, ergonomen, bouwkundig ingenieurs, elektromecaniciens, scheikundigen, biochemici, verpleegsters, sociale assistenten, toxicologen, industrieel hygiënisten, psychologen, kinesitherapeuten… In samenwerking met het bedrijf ontwikkelen ze alle nodige preventie- en beschermingsmaatregelen om de werkomstandigheden te verbeteren. 

CESI staat ten dienste van werkgevers en werknemers, en treedt volkomen onafhankelijk op. Onze geloofwaardigheid is gebaseerd op de bekwaamheid en de onpartijdigheid van onze preventieadviseurs.

 

Onze filosofie

Preventie wordt soms als een verplichting gezien. Nochtans heeft het een impact op lange termijn: gezondheid en veiligheid zijn belangrijke duurzaamheidspijlers voor een bedrijf.  

CESI wil met zijn acties de mens centraal zetten in het productieproces, en dat in een economie die respect heeft voor zijn aspiraties en werk. We zijn ervan overtuigd dat werk de mens autonoom en sociaal laat worden, en hem helpt zichzelf te verwezenlijken. CESI focust ook al zijn energie op de ontwikkeling en ontplooiing van de mens op het werk. Bovenop deze permanente betrokkenheid wil CESI ook een echte speler worden bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in België. 

CESI