You are here

Onze Waarden

CESI verbindt zich ertoe zijn wettelijke verplichtingen na te komen en de taken uit te voeren die contractueel zijn overeengekomen met onze leden. Wij ontwikkelen elke activiteit die preventie- en beschermingsmaatregelen bevordert, met als doel het welzijn en de arbeidsomstandigheden van alle werknemers te verbeteren. Onze handelswijze en strategie zijn gebaseerd op een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak.

  • Onafhankelijkheid
    CESI verzekert een complete, technische en morele onafhankelijkheid.
  • Luisterbereidheid en samenwerking
    CESI luistert actief, op alle niveaus van zijn organisatie, naar de behoeften van bedrijven en hun werknemers. We stemmen onze interventies af op het algemene beleid van de bedrijven en werken nauw samen met de interne medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de preventie en bescherming op het werk.
  • Kwaliteit
    CESI besteedt al zijn middelen aan het realiseren van zijn opdrachten, aan het verbeteren van de kwaliteit van zijn dienstverlening en aan het ontwikkelen van de vaardigheden van zijn personeel. Wij steunen, stimuleren en onderhouden een hoog niveau van stiptheid, competentie en plichtsbesef bij al onze medewerkers. 

We voeren deze objectieven uit in een systeem van kwaliteitsbeheer – conform aan de ISO 9001:2000 kwaliteitsnorm – en evalueren regelmatig de vooruitgang van onze organisatie.

CESI