You are here

COVID-19 vaccinatie

De COVID-19 vaccinatiecampagne gaat van start op 5 januari 2021 met de inenting van de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra. De externe diensten staan ter beschikking van deze instellingen.

In zijn advies voor de operationalisering van de COVID-19 vaccinatiestrategie voor België, plant het Coronacommissariaat van de overheid verscheidene vaccinatiefasen:

Fase 1a:

 • Woonzorgcentra voor ouderen: bewoners en personeel;
 • Andere collectieve zorginstellingen;
 • Zorgprofessionals in ziekenhuizen en zorgprofessionals die in de eerste lijn werken;
 • Andere medewerkers in ziekenhuizen en gezondheidsdiensten, met inbegrip van structuren die investeren in preventie.

Deze fase 1a wordt opgestart op 5 januari en georganiseerd in samenwerking met de externe diensten (inenting van het personeel) en de coördinerende artsen van de instellingen (inenting van de bewoners).

Fase 1b:

 • Mensen ouder dan 65 jaar;
 • Mensen van 45 tot 65 jaar die risicopatiënt zijn (diabetes, obesitas, hypertensie, hart- en vaatziekten, chronische long-, nier- en leverziekten, hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose, alle recente solide kankers of recente kankerbehandelingen);
 • Mensen die een essentiële maatschappelijke en/of economische functie uitoefenen (later te bepalen);


Fase 2: de andere patiënten met een laag risico en de rest van de volwassen bevolking, op basis van individuele dosissen.

De vaccinatie gebeurt vrijwillig. Het opzet is om tot een vaccinatie van 70% van de bevolking te komen en op die manier de ziekenhuisopnames te beperken (ernstige ziekteverschijnselen).

Het huidige vaccin is niet toegestaan voor sommige mensen:

 • Pfizer vaccin : al wie jonger is dan 16 jaar;
 • Moderna vaccin : al wie jonger is dan 18 jaar;
 • Zwangere vrouwen
 • Mensen met koorts en met symptomen die wijzen op een ernstige infectie;
 • Mensen die recent positief testten op het coronavirus;
 • Mensen met een historiek van ernstige allergische reacties;
 • Mensen met ernstige stollingsstoornissen.


De instellingen die verantwoordelijk zijn voor de vaccinatie: