You are here

Gezondheidstoezicht

Uw dienst arbeidsgeneeskunde begeleidt u bij het proces van de corona-exit en adviseert u zodat elke werknemer opnieuw met een gerust hart naar het werk kan komen en ervan overtuigd is dat de nodige maatregelen ingevoerd zijn om de risico’s op besmetting met het virus tot een minimum te beperken.

In die context stellen werkgevers én werknemers zich vragen over de aanpak van de verschillende specifieke gezondheidssituaties.

Onze gids om individuele gevallen op te vangen in het kader van de corona-exit en onze gids Opnieuw aan de slag na ziekte kunnen u begeleiden bij het analyseren van deze situaties en welke stappen moeten ondernomen worden.

Uw arbeidsarts staat klaar om al uw vragen te beantwoorden via telefoon, via mail of via videoconferentie. Mits naleving van de regels voor social distancing en individuele bescherming kan hij eventueel naar uw installaties komen om advies te geven over de ingevoerde maatregelen.

De activiteiten rond gezondheidstoezicht worden verdergezet in omstandigheden die aangepast zijn aan de huidige context.

  • Sommige raadplegingen verlopen via de telefoon en worden indien vereist aangevuld met een fysieke afspraak. De spontane raadplegingen, gesprekken voorafgaand aan de werkhervatting, gesprekken met betrekking tot moederschapsbescherming maken hier deel van uit, net als sommige onderzoeken bij werkhervatting, onder meer na een covid-gerelateerde tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
  • Als de werkgever vrij van symptomen is en de maatregelen voor social distancing en hygiëne kunnen nageleefd worden, dan moedigen wij fysieke raadplegingen voor onderzoeken bij aanwerving, werkhervattingen bij problemen die een klinisch onderzoek vereisen en onderzoeken voor medische schifting (rijbewijs) aan.
  • De gesprekken met verplegers, als afwisseling voor het periodiek onderzoek van de arts, gebeuren via teleconferentie, mits naleving van onze procedures, en ze vormen een mooie kans om de algemene gezondheidstoestand van uw werknemers in deze bijzondere periode te beoordelen. De verplegers kunnen werknemers in moeilijkheden eventueel doorverwijzen naar de arbeidsarts voor een gesprek.
  • De periodieke gezondheidsonderzoeken uitgevoerd door de arbeidsarts en de bijkomende onderzoeken die ermee gepaard gaan, zijn nog tijdelijk opgeschort. Zo blijft de arbeidsarts beschikbaar voor individuele ondersteuning aan werknemers en collectieve ondersteuning aan de onderneming. Zodra de context het toestaat - namelijk wanneer de werknemers opnieuw hun routine kunnen opnemen - zal de arbeidsarts het periodiek gezondheidstoezicht opnieuw opstarten.

Wij raden u aan om contact op te nemen, specifiek met uw arbeidsarts en algemeen met onze diensten, om de gesprekken met de verplegers op te starten (als dit nog niet gebeurde) en samen het heropstarten van het periodieke medische toezicht door de arbeidsarts voor te bereiden.